Предстоящо: уебинар на тема “Интегриране на принципа на равенство между половете и интерсекционална перспектива в политиките на ЕС”

На 23 ноември 2021 г. от 10:30 часа ще се проведе уебинар на тема “Интегриране на принципа на равенство между половете и интерсекционална перспектива в политиките на ЕС”, организиран от Българската платформа към Европейско женско лоби, финансиран от Фондация “Фридрих Еберт”, който се проведе чрез платформата Zoom. Виртуален домакин на събитието бе ЦМЕДТ “Амалипе”.

Специални гости и коментатори са доц. д-р Алексей Пампоров (Институт по философия и социология към БАН), Илиана Балабанова (Българска платформа – ЕЖЛ) и Мишо Гръблев ( Фондация “ДА”). 

Срещата е в резултат от инициатива, която Българската платформа на Европейското женско лоби реализира със съдействието на фондация “Фридрих Еберт” в България и която представлява поредица от срещи, на които се представят различни теми, свързани с жените, равнопоставеността между половете. Целта е да се подпомогне намаляването на чувствеността на българското общество по отношение на развнопоставеността. Стратегията е основополагащ документ, който определя визията, целите на политиката, действията за осъществяване на конкретен напредък по отношение на равнопоставеността, като в същото време дава насоки за всички държави-членки.

Сред останалите цели на уебинара са и:

  • разпространение на Стратегията за равенство между половете 2020-2025″ до възможно най-много институции и организации;
  • повишаване на знанията по отношение на различните области в сферата на равнопоставеността на половете;
  • да запознае и предизвика активно участие от страна на институции и организации, със специална насоченост към медиите, с цел тяхното ангажиране в реализирането и постигането на целите на Стратегията на ЕС.

Можете да се регистрирате за участие в уебинара ТУК