Описание и разпределение на занимания по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор

Във връзка с провеждане на часове по СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” или дейности по проект “Твоят час”, прилагаме информация относно описанието на заниманията и тяхното разпределение.
Описание на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” за 1 – 4 клас може да намерите тук.
 
Разпределение и график “Фолклор етносите” 1 – 4 клас може да намерите тук.
 
Описание на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” за 5 – 7 клас може да намерите тук.
 
Разпределение и график “Фолклор на етносите” 5 – 7 клас може да намерите тук.