image-not-found

Оставащо

време
въпрос 1 от 10

Празникът Василица /Банго Василий се отбелязва от ромите на:

въпрос 2 от 10

Кои училища се наричат начални?

въпрос 3 от 10

Къносването във вечерта преди сватбата символизира:

въпрос 4 от 10

Кой е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България?

въпрос 5 от 10

Песента "Гергьовден"/ "Пролетта на рамото ми кацна" от албума "Рома тв" на Ку-ку бенд е кавър на:

въпрос 6 от 10

Легендата за кой празник разказва, че по време на Османското владичество събирали децата за еничари?

въпрос 7 от 10

В Закона за младежта са посочени 5 принципа на младежката доброволческа дейност. Кой от изброените принципи не е изрично посочен в закона?

въпрос 8 от 10

Как е рожденото име на Мануш Романов?

въпрос 9 от 10

През коя година са отнети избирателните права на повечето роми?

въпрос 10 от 10

Кой е номерът на Националната телефонна линия за деца?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10