Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Училището – реалност и перспектива за образованието на учениците от различни етноси

Теменужка Томчовска, ОУ „Христо Ботев”, с. Баница Съвременното българско училище е точният пример за съвместно съжителство на различните етнически общности. Възпитанието на търпимост и толерантност започва от учителите, преминава през родителите и завършва с формирането на младите хора, като самостоятелни знаещи и можещи личности. С този доклад и презентацията към него представям вижданията на учителския […]

Read More

Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен и толерантен подход за намаляване отпадането на ромските деца

Галина Вълкова, Пламена Йосифова ОУ „Св.Климент Охридски“,с.Професор Иширково,област Силистра ОУ „Свети Климент Охридски“ е училище с опит и традиции, доказало се през годините. До 2000 г. в него се обучават предимно ученици, принадлежащи към двата основни етноса, но закриването на училището в съседното село Йорданово, с преобладаващо ромско население, създаде предпоставка за промяна на етническия състав […]

Read More

Да превърнем училището в желано място за всяко дете

Магдалена Йотковска, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, общ. Плевен Основно училище „Св. Климент Охридски” в с. Буковлък е едно от най-големите общински училища на територията на област Плевен. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните […]

Read More

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Работа в мултикултурна среда – богатство и предизвикателства Красимира Благоева Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?” Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.” В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова пред училището стои една изключително важна задача – освен да образова, то трябва […]

Read More

Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг

Тошко Тодоров, Мариана Тодорова, Бойка Семкова Европейските общества днес могат да бъдат класифицирани като мултикултурни и мултиетнически. Те могат да бъдат мултикултурни поради дългото присъствие на различни културни групи и национални малцинства на тяхна почва или могат да са станали такива впоследствие по пътя на имиграцията. Разнообразието не трябва да бъде схващано като заплаха, а […]

Read More

Нашето училище – сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход

Мариета Балникова, Виолетка Дешкова Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението, естественият резултат ще бъде те да се научат да учат. Сър Джон Лъбок Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш. Алберт Айнщайн Необходимост от интеркултурно образование и възпитание Основна функция на българското училище […]

Read More

ТЕОРЕТИЧНА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Педагогическа концепция за намаляване на отпадането на ромските деца от училище” Теодора Крумова, ЦМЕДТ „Амалипе” Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът на организацията в тази насока не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да […]

Read More

Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна средa

доц. д-р Розалия Кузманова – Карталова, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” Днес особено активно се говори за живот в интеркултурна среда, което се свързва с толерантност, взаимоприемане, емпатичност, уважение към религия, ценности и обичаи на различните етнокултурни групи за личностната устойчивост на хората и просперитета на нацията. За постигането на такива хармонични отношения е необходимо удовлетворяване на потребностите и очакванията […]

Read More

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СТАРТ – „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

Училището и учителите винаги търсят свои пътища за осмисляне на образователния процес, от гледна точка на идеята за прибиране и задържане на учениците от етническите малцинствени групи, с цел отпадане на по-малък брой ученици от училище. Обръщайки поглед  върху проблема за интеркултурността на нашето общество, е необходимо да се търсят нови  форми на работа, които […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More
Page 4 of 512345