Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Заедно работим и заедно успяваме

Павлина Филева, Диана Георгиева, Маргарита Иванова, ОУ „Христо Ботев”, с. Каспичан Правото на образование е едно от фундаменталните човешки права. Неговата роля е да разкрива таланта и потенциала на всеки човек, да допринася за развитие на личността, да способства за подобряване социалния статус на хората и да подпомага преобразуванията в различните човешки общности. Един от […]

Read More

Не е важно, че няма да бъде лесно, важното е да бъде успешно

Валери Стоилов, Даниела Мицова, ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино Като фундаментална цел на училищното образование в България е определена целта за запазване и развиване на детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща […]

Read More

ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР: СРЕДСТВО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Различни, но заедно Галя Колева, Сехер Гошкелова, Димитринка Георгиева, СОУ „Л.Каравелов”, гр. Варна Ние всички сме различни, уникални и неповторими. Ние сме личности, ние сме хора, граждани на България. Тук ние се учим, живеем и развиваме, тук ние осъществяваме мечтите си, тук ние заедно градим бъдещето си. Да, различни сме по пол, възраст, характер, знания и […]

Read More

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Силвия Атанасова, Семра Чаушева, ОУ ” П. Р. Славейков”, с. Изгрев Кожата ни е с по-тъмен цвят, но мисля аз, че си приличаме. Всички хора сме на този свят- нека да се обичаме! България – една е тя за нас не сменяме я за чужбина. Тук живеем и Исмет, и Атанас Обичаме си нашата Родина. […]

Read More

Училището – реалност и перспектива за образованието на учениците от различни етноси

Теменужка Томчовска, ОУ „Христо Ботев”, с. Баница Съвременното българско училище е точният пример за съвместно съжителство на различните етнически общности. Възпитанието на търпимост и толерантност започва от учителите, преминава през родителите и завършва с формирането на младите хора, като самостоятелни знаещи и можещи личности. С този доклад и презентацията към него представям вижданията на учителския […]

Read More

Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен и толерантен подход за намаляване отпадането на ромските деца

Галина Вълкова, Пламена Йосифова ОУ „Св.Климент Охридски“,с.Професор Иширково,област Силистра ОУ „Свети Климент Охридски“ е училище с опит и традиции, доказало се през годините. До 2000 г. в него се обучават предимно ученици, принадлежащи към двата основни етноса, но закриването на училището в съседното село Йорданово, с преобладаващо ромско население, създаде предпоставка за промяна на етническия състав […]

Read More

Да превърнем училището в желано място за всяко дете

Магдалена Йотковска, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, общ. Плевен Основно училище „Св. Климент Охридски” в с. Буковлък е едно от най-големите общински училища на територията на област Плевен. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните […]

Read More

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Работа в мултикултурна среда – богатство и предизвикателства Красимира Благоева Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?” Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.” В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова пред училището стои една изключително важна задача – освен да образова, то трябва […]

Read More

Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг

Тошко Тодоров, Мариана Тодорова, Бойка Семкова Европейските общества днес могат да бъдат класифицирани като мултикултурни и мултиетнически. Те могат да бъдат мултикултурни поради дългото присъствие на различни културни групи и национални малцинства на тяхна почва или могат да са станали такива впоследствие по пътя на имиграцията. Разнообразието не трябва да бъде схващано като заплаха, а […]

Read More

Нашето училище – сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход

Мариета Балникова, Виолетка Дешкова Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението, естественият резултат ще бъде те да се научат да учат. Сър Джон Лъбок Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш. Алберт Айнщайн Необходимост от интеркултурно образование и възпитание Основна функция на българското училище […]

Read More
Page 5 of 6« First...23456