Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище в ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец

Мая Пенчева и Боряна Николова, ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец В училището се обучават 58 ученици в 4 слети паралелки, както от с. Видраре, така и от съседните села Равнище и Манаселска река. Поради възможността да ползват безплатно общежитие и храна, има ученици и от гр. Правец.31 % от децата са със специални […]

Read More

Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент

Тодорка Атанасова, Надежда Петрова, Галина Тошкова ОУ „Добри Войников”, с.Победа, общ.Добрич България е страна, в която живеят хора с различен етнически произход: българи, турци, роми, арменци, руснаци, евреи, власи, татари и др. Налага се българското училище да дава „образование без предразсъдъци”, насочено към опознаване, разбиране и приемане на социолкултурното разнообразие. Да формира готовност за компетентност, интеркултурно общуване, взаимодействие и […]

Read More

Заедно работим и заедно успяваме

Павлина Филева, Диана Георгиева, Маргарита Иванова, ОУ „Христо Ботев”, с. Каспичан Правото на образование е едно от фундаменталните човешки права. Неговата роля е да разкрива таланта и потенциала на всеки човек, да допринася за развитие на личността, да способства за подобряване социалния статус на хората и да подпомага преобразуванията в различните човешки общности. Един от […]

Read More

Не е важно, че няма да бъде лесно, важното е да бъде успешно

Валери Стоилов, Даниела Мицова, ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино Като фундаментална цел на училищното образование в България е определена целта за запазване и развиване на детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща […]

Read More

ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР: СРЕДСТВО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Различни, но заедно Галя Колева, Сехер Гошкелова, Димитринка Георгиева, СОУ „Л.Каравелов”, гр. Варна Ние всички сме различни, уникални и неповторими. Ние сме личности, ние сме хора, граждани на България. Тук ние се учим, живеем и развиваме, тук ние осъществяваме мечтите си, тук ние заедно градим бъдещето си. Да, различни сме по пол, възраст, характер, знания и […]

Read More

Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Силвия Атанасова, Семра Чаушева, ОУ ” П. Р. Славейков”, с. Изгрев Кожата ни е с по-тъмен цвят, но мисля аз, че си приличаме. Всички хора сме на този свят- нека да се обичаме! България – една е тя за нас не сменяме я за чужбина. Тук живеем и Исмет, и Атанас Обичаме си нашата Родина. […]

Read More

Училището – реалност и перспектива за образованието на учениците от различни етноси

Теменужка Томчовска, ОУ „Христо Ботев”, с. Баница Съвременното българско училище е точният пример за съвместно съжителство на различните етнически общности. Възпитанието на търпимост и толерантност започва от учителите, преминава през родителите и завършва с формирането на младите хора, като самостоятелни знаещи и можещи личности. С този доклад и презентацията към него представям вижданията на учителския […]

Read More

Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен и толерантен подход за намаляване отпадането на ромските деца

Галина Вълкова, Пламена Йосифова ОУ „Св.Климент Охридски“,с.Професор Иширково,област Силистра ОУ „Свети Климент Охридски“ е училище с опит и традиции, доказало се през годините. До 2000 г. в него се обучават предимно ученици, принадлежащи към двата основни етноса, но закриването на училището в съседното село Йорданово, с преобладаващо ромско население, създаде предпоставка за промяна на етническия състав […]

Read More

Да превърнем училището в желано място за всяко дете

Магдалена Йотковска, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, общ. Плевен Основно училище „Св. Климент Охридски” в с. Буковлък е едно от най-големите общински училища на територията на област Плевен. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните […]

Read More

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Работа в мултикултурна среда – богатство и предизвикателства Красимира Благоева Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?” Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.” В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова пред училището стои една изключително важна задача – освен да образова, то трябва […]

Read More
Page 6 of 7« First...34567