Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Какво е интеркултурното образование?

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ НАШАТА МИСИЯ: Да превърнем училището в място за всяко дете ОСНОВЕН ПОДХОД: Знанието се постига в споделянето на ценности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: 1. Всеки ученик може да бъде отличник! Всеки ученик е добър в нещо. Това […]

Read More

“\u0412\u0421\u0415\u041a\u0418 \u0423\u0427\u0415\u041d\u0418\u041a \u041c\u041e\u0416\u0415 \u0414\u0410 \u0411\u042a\u0414\u0415 \u041e\u0422\u041b\u0418\u0427\u041d\u0418\u041a”

Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е не правителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и […]

Read More

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО РОМСКИ ФОЛКЛОР В ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗП

  Обосновка на потребността от обучения на учители, работещи в етнически смесени класове с акцент върху ромите. Децата от ранна детска възраст трябвада знаят, че се различават по безкрайно много неща и етническият произход е простоедно от тях; че различният произход не пречи на техните игри и на тяхното учене заедно;че всеки от тях може да овладее […]

Read More
Page 6 of 6« First...23456