Интеркултурно Образование

Ромско Образование

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СТАРТ – „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

Училището и учителите винаги търсят свои пътища за осмисляне на образователния процес, от гледна точка на идеята за прибиране и задържане на учениците от етническите малцинствени групи, с цел отпадане на по-малък брой ученици от училище. Обръщайки поглед  върху проблема за интеркултурността на нашето общество, е необходимо да се търсят нови  форми на работа, които […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More

Интеркултурно образование и намаляване на отпадането на ромски деца от училище

  Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи […]

Read More

Какво е интеркултурното образование?

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ НАШАТА МИСИЯ: Да превърнем училището в място за всяко дете ОСНОВЕН ПОДХОД: Знанието се постига в споделянето на ценности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: 1. Всеки ученик може да бъде отличник! Всеки ученик е добър в нещо. Това […]

Read More

“\u0412\u0421\u0415\u041a\u0418 \u0423\u0427\u0415\u041d\u0418\u041a \u041c\u041e\u0416\u0415 \u0414\u0410 \u0411\u042a\u0414\u0415 \u041e\u0422\u041b\u0418\u0427\u041d\u0418\u041a”

Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е не правителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и […]

Read More

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО РОМСКИ ФОЛКЛОР В ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗП

  Обосновка на потребността от обучения на учители, работещи в етнически смесени класове с акцент върху ромите. Децата от ранна детска възраст трябвада знаят, че се различават по безкрайно много неща и етническият произход е простоедно от тях; че различният произход не пречи на техните игри и на тяхното учене заедно;че всеки от тях може да овладее […]

Read More
Page 7 of 7« First...34567