Интеркултурно Образование

Ромско Образование

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Работа в мултикултурна среда – богатство и предизвикателства Красимира Благоева Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?” Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.” В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова пред училището стои една изключително важна задача – освен да образова, то трябва […]

Read More

Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг

Тошко Тодоров, Мариана Тодорова, Бойка Семкова Европейските общества днес могат да бъдат класифицирани като мултикултурни и мултиетнически. Те могат да бъдат мултикултурни поради дългото присъствие на различни културни групи и национални малцинства на тяхна почва или могат да са станали такива впоследствие по пътя на имиграцията. Разнообразието не трябва да бъде схващано като заплаха, а […]

Read More

Нашето училище – сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход

Мариета Балникова, Виолетка Дешкова Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението, естественият резултат ще бъде те да се научат да учат. Сър Джон Лъбок Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш. Алберт Айнщайн Необходимост от интеркултурно образование и възпитание Основна функция на българското училище […]

Read More

ТЕОРЕТИЧНА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Педагогическа концепция за намаляване на отпадането на ромските деца от училище” Теодора Крумова, ЦМЕДТ „Амалипе” Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът на организацията в тази насока не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да […]

Read More

Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна средa

доц. д-р Розалия Кузманова – Карталова, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” Днес особено активно се говори за живот в интеркултурна среда, което се свързва с толерантност, взаимоприемане, емпатичност, уважение към религия, ценности и обичаи на различните етнокултурни групи за личностната устойчивост на хората и просперитета на нацията. За постигането на такива хармонични отношения е необходимо удовлетворяване на потребностите и очакванията […]

Read More

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СТАРТ – „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

Училището и учителите винаги търсят свои пътища за осмисляне на образователния процес, от гледна точка на идеята за прибиране и задържане на учениците от етническите малцинствени групи, с цел отпадане на по-малък брой ученици от училище. Обръщайки поглед  върху проблема за интеркултурността на нашето общество, е необходимо да се търсят нови  форми на работа, които […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More

Интеркултурно образование и намаляване на отпадането на ромски деца от училище

  Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи […]

Read More

Какво е интеркултурното образование?

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ НАШАТА МИСИЯ: Да превърнем училището в място за всяко дете ОСНОВЕН ПОДХОД: Знанието се постига в споделянето на ценности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър НАШИТЕ ПРИНЦИПИ: 1. Всеки ученик може да бъде отличник! Всеки ученик е добър в нещо. Това […]

Read More

“\u0412\u0421\u0415\u041a\u0418 \u0423\u0427\u0415\u041d\u0418\u041a \u041c\u041e\u0416\u0415 \u0414\u0410 \u0411\u042a\u0414\u0415 \u041e\u0422\u041b\u0418\u0427\u041d\u0418\u041a”

Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е не правителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и […]

Read More
Page 7 of 8« First...45678