Подкрепа за успех

Проект Подкрепа за успех в условията на извънредно положение

Училищата, участващи по проект Подкрепа за успех, могат да започнат дистанционно провеждането на дейност 4, т. е. допълнителните обучения за ученици от втори гимназиален етап с цел успешно полагане на матури по български език и литература, и друг общообразователен предмет. Останалите обучения по проекта и заниманията по интереси ще бъдат възобновени след отмяната на извънредното […]

Read More

Важна информация за училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи

До края на декември всички училища и детски градини трябва да попълнят в системата НЕИСПУО, работна карта “Характеристики на средата” информацията, касаеща настоящата учебна година. Повечето училища подадоха необходимата информация още при попълването на Списък образец 1, но ако сте пропуснали – все още можете да го направите до края на декември. Този краен срок […]

Read More

Предстоящо: Център ,,Амалипе“ подготвя обучение за назначените образователни медиатори по проект ,,Подкрепа за успех“

Над осемдесет образователни медиатори от цяла България, включени в мрежата на програма ,,Всеки ученик ще бъде отличник“, ще участват в обучителен семинар в с. Арбанаси – близо до град Велико Търново. Обучението се организира от Център ,,Амалипе” от 26 до 28 ноември. Целта на обучението е да даде детайлна представа какво представлява тази сравнително нова […]

Read More

Още въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Както Център Амалпе иформира  по-рано, над 720 образователни медиатори и социални работници ще бъдат назначени до края на месец септември по проект “Подкрепа за успех”. Всъщност реалният брой на назначените трябва да надхвърли 1000, тъй като част от тях ще бъдат назначени на половин работен ден. Какво представлява образователният медиатор, какви дейности трябва да извършва, […]

Read More

Проект “Подкрепа за успех” ще финансира провеждането на занимания по интереси

През новата учебна година проект ”Подкрепа за успех” ще бъде изпълняван в цялата съвкупност от неговите дейности. Една от тях е провеждането на занимания по интереси в училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи. Тази дейност следва да стартира още през октомври, паралелно със заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет. Какви са […]

Read More

Училищата, които участват в проекти по процедурата Социално-икономическа интеграция… вече ще могат да участват и в проект Подкрепа за успех

Училищата, които участват в интегрираните общински проекти по процедурата “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” вече ще могат да участват и в проект “Подкрепа за успех”. Същото се отнася и до детските градини – партньори в същите интегрирани проекти, които ще могат да участват в проект “Активно приобщаване в […]

Read More

Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Над 720 образователни медиатори и социални работници ще бъдат назначени до края на месец септември по проект “Подкрепа за успех”. Техни работодатели ще бъдат директорите на съответните училища. Назначените ще подпомагат образователните институции в работата им с родителите, с акцент върху родителите, които възпрепятстват своите деца от редовна посещаемост на училище. Проект “Подкрепа за успех” […]

Read More

Кръгла маса “Проблеми на професионалното образование в мултикултурна среда”

Над 30 директори на училища, предоставящи професионално образование в мрежата  “Всеки ученик ще бъде отличник”, както и представители на неправителствени организации взеха участие в кръгла маса “Проблеми на професионалното образование в мултикултурна среда”. В нея се включи и Министърът на образованието Красимир Вълчев. Участниците дискутираха и поставиха въпроси, свързани с основните предизвикателства пред ангажирането и успешното […]

Read More

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

И двете групи училища, участващи в проект „Подкрепа за успех” – с висока и с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи – следва да идентифицират пропуските на своите учениици в усвояването на учебното съдържание и нуждите от допълнителни обучения. Срокът е 30 април. Това става категорично ясно от писмо на г-жа Грета Ганчева, ръководител […]

Read More

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Стартират на терен / в училищата част от дейностите, заложени в дългоочаквания проект “Подкрепа за успех”. В оперативно бърз порядък до края на април училищата с концентрация на ученици от уязвими групи – както висока, така и по-ниска – трябва да идентифицират пропуските в усвояването на учебното съдържание и нуждите от допълнителни обучения по учебни […]

Read More
Page 3 of 41234