Подкрепа за успех

Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Над 720 образователни медиатори и социални работници ще бъдат назначени до края на месец септември по проект “Подкрепа за успех”. Техни работодатели ще бъдат директорите на съответните училища. Назначените ще подпомагат образователните институции в работата им с родителите, с акцент върху родителите, които възпрепятстват своите деца от редовна посещаемост на училище. Проект “Подкрепа за успех” […]

Read More

Кръгла маса “Проблеми на професионалното образование в мултикултурна среда”

Над 30 директори на училища, предоставящи професионално образование в мрежата  “Всеки ученик ще бъде отличник”, както и представители на неправителствени организации взеха участие в кръгла маса “Проблеми на професионалното образование в мултикултурна среда”. В нея се включи и Министърът на образованието Красимир Вълчев. Участниците дискутираха и поставиха въпроси, свързани с основните предизвикателства пред ангажирането и успешното […]

Read More

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

И двете групи училища, участващи в проект „Подкрепа за успех” – с висока и с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи – следва да идентифицират пропуските на своите учениици в усвояването на учебното съдържание и нуждите от допълнителни обучения. Срокът е 30 април. Това става категорично ясно от писмо на г-жа Грета Ганчева, ръководител […]

Read More

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Стартират на терен / в училищата част от дейностите, заложени в дългоочаквания проект “Подкрепа за успех”. В оперативно бърз порядък до края на април училищата с концентрация на ученици от уязвими групи – както висока, така и по-ниска – трябва да идентифицират пропуските в усвояването на учебното съдържание и нуждите от допълнителни обучения по учебни […]

Read More

Как ще бъде продължен проект Твоят час?

„Подкрепа за успех” е операцията, чрез която ще бъде продължен популярният проект „Твоят час”.  Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”  одобри операцията на своето заседание от 29 юни, като задели 130  млн. лв. за нейното изпълнение. Те ще бъдат предоставени на МОН, което е конкретен бенефициент, подобно на другите две големи операции, гласувани от […]

Read More
Page 4 of 41234