Твоят час

Теодора Симова: “За да има авторитет една училищна институция, трябва да има добра връзка между ученици, родители и самото училище”

Oсновно училище „ Васил Априлов“ в с. Хърлец, обл. Враца за втора поредна година сформира група „ Младежта е толерантност и устрем за образование“ по проект „ Твоят час“. Предизвикателството на бъде ръководител на групата през тази учебна година прие Теодора Симова – библиотекар в местното читалище. 1.Представете се …. Теодора Симова; възраст – 32 […]

Read More

Анелия Добрушева за предизвикателството да вдъхновиш родителската общност

Анелия Добрушева работи като ръководител на две групи: „Мама и татко са страхотни учители“ и „Фолклор на етносите-Ромски фолклор“. Заниманията се провеждат в Основно училище „Антон Страшимиров“ в плевенското село Бохот. Ани, както всички я наричаме, има няколко внука и всички те са възпитаници на училището. Въпреки че държи на образованието на своите внуци, самата […]

Read More

Лариса Антонова – ръководител на група „Младежта е устрем към толерантност и образование“ в Обединено училище „ Христо Ботев“ – с. Баница, обл. Враца

Казвам се Лариса Антонова, на 31 години от град Бяла Слатина, по професия съм икономист. Завършила съм Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов. Също така имам и педагогическа правоспособност за учител по икономически дисциплини теоретично обучение. Омъжена, с две деца момичета на 10 и 6 години. Работя за ЦМЕДТ „Амалипе“ от две години […]

Read More

Заедно решаваме проблемни ситуации в училище

Представяме ви една от идеите на Мая Пенчева, ръководител на група “Младежта е толерантност” по проект “Твоят час” в ПГ Етрополе. Един от ежедневните проблемни ситуации в училищната среда в ПГ Етрополе по мнение на учениците е разпространяването на различни информации сред тях, които често довеждат до агресия и нападения помежду им затова заедно съставихме […]

Read More

Да накараш децата да мечтаят …

Слави е един от младежите, които приеха предизвикателството Твоят час и се съгласиха да влязат в класната стая, за да разговарят с други младежи, почти на тяхната възраст, защо е важно да сме толерантни, какви са мечтите ни и как образованието може да ни помогне да ги постигнем. Той е ръководител на групата в дейност […]

Read More

Новото предизвикателство: Идеята родителите – учители

ЕДНА РАЗКАЗАНА ИСТОРИЯ ЗА ОБЕДИНЕНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ – СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА Няколко щриха за училището…   Селското училище е особен вид образователна институция, то е умален модел на съвременното общество, в неговият свят се сплитат многообразието на учене, игра и приятелства, както и  предизвикателствата на различни етноси, култури, религии. Ако, обаче, училището е единствено в населеното […]

Read More

Останалите средства по проекта за средищните училища и по Твоят час 2016/17 година

Много училища разполагат с неизразходвани средства по проектите “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища…” и „Твоят час”. Какво могат да правят с тези средства? Отговорът е различен за средствата по двата проекта: – проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” все още не е […]

Read More

Могат ли до 15 ноември да се заплатят материали по Твоят час за предходната учебна година?

По повод на направеното в началото на ноември финално плащане за учебната 2016/17 година по проект „Твоят час” и изпратеното седмица по-късно писмо от МОН за типовете разходи, които се покриват чрез това плащане, много директори и учители поставят въпроса дали е възможно заплащане за материали и консумативи за учебната 2016/17 г.   Отговорът на този въпрос […]

Read More

Да поставим началото на Промяната: младежи влизат в Твоя час

И тази година Център Амалипе реши да продължи с предизвикателството „Младежта е толерантност и устрем за образование“ в рамките на големия проект на МОН „Твоят час“. Проектът позволява външни предподаватели да влязат в училище и ние решихме да се възползваме от тази възможност. Едното от направленията, които създадохме, е именно „Младежта е толерантост“, което дава […]

Read More

Започнаха часовете по “Твоят час” в Средното училище гр. Ябланица

В средно училище „ Васил Левски“ – гр. Ябланица стартираха заниманията на група „ Младежта е толерантност и устрем към образование“ по проект „ Твоят час“. Групата е по предложение на Център „ Амалипе“, чийто партньор ябланското училище е от няколко години. Обучението е насочено към минимализиране на безпричинните отсъствия и ограничаване на броя на […]

Read More
Page 1 of 41234