Твоят час

Описание и разпределение на занимания по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”

Във връзка с провеждане на часове по СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” или дейности по проект “Твоят час”, прилагаме информация относно описанието на заниманията и тяхното разпределение. Описание на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” за 1 – 4 клас може да намерите тук. Разпределение и график “Фолклор етносите” 1 – 4 клас […]

Read More

Финансиране на училищните програми „Твоят час” през учебната 2017 / 18 година

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, който включва на практика почти всички училища. Проектът продължава с минимални разлики в сравнение с предходната учебна година, които се отнасят пред всичко до крайните срокове и  до механизма на плащанията. По-долу прилагаме информация и пояснения по тези въпроси. ФИНАНСИРАНЕ […]

Read More

Твоят час през новата учебна година – крайни срокове

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. продължава изпълнението на проект „Твоят час”. Той е най-мащабната програма на Министерство на образованието, насочена към развитие на извънкласни дейности по интереси и допълнителни занимания за  преодоляване на обучителни затруднения, имаща амбицията да достигне до всички училища в страната. Проектът се финансирана от ос 2 на ОП „Наука […]

Read More

Извънкласни дейности, предлагани от Център Амалипе по проект Твоят час

През учебната 2016 / 17 година Център Амалипе реализира при много голям интерес и успех в 36 училища три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”. След като проект Твоят час отвори възможността в училище да влязат […]

Read More

Новото в проект Твоят час през новата учебна година

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, който включва на практика почти всички училища. Проектът продължава с минимални разлики в сравнение с предходната учебна година, които се отнасят пред всичко до крайните срокове и  до механизма на плащанията. По-долу прилагаме информация и пояснения по тези въпроси.     […]

Read More

Системата Твоят час все още е отворена – най-често срещани проблеми при регистрацията

Електронната система за регистрация на търсени и предлагани дейности по проект „Твоят час” продължава да е отворена. Според Инструкцията за провеждането на дейностите по проекта крайният срок бе 25 септември. Множество училища се оплакваха от технически затруднения при регистрацията на дейностите и отправяха питания дали електронната система работи.   И към настоящия момент системата за регистрация […]

Read More

Зоя Миткова-“Най-ценното в живота е децата да проявяват желание за учене “

1.Разкажи ни за себе си .                                          Казвам се Зоя Миткова Енчева – Самидин. На 23 години съм и живея в село Полк. Дяково, общ.Крушари, обл . Добрич. Завърших средното си образование през 2013 г. в село Крушари,след това продължих образованието си в ШУ,,Епископ Константин Преславски. Завърших висшето си образование през 2016г. Специалността ми е предучилищна […]

Read More

Лиляна Михайлова: “Сега децата мечтаят за по-хубав живот”

След интервюто с Вили Станева, решихме да попитаме и останалите ръководители на дейности по проект “Твоят час”, как преминават часовете при тях, какви затруднения са срещнали и виждат ли промяна след първите няколко месеца от срещите си с децата.  В серия от интервюта ще ви представим гледната точка на родителите, младежите и учителите, които се […]

Read More

Отчитането на получени доходи по проект „Твоят час“

Във връзка с отчитането на получените доходи по проект “Твоят час” за ноември и декември много от училищата ни потърсиха с въпроса как да начислят осигуровките за тези месеци, тъй като програмите, които използват за ТРЗ автоматично начисляват процента осигуровки, въведен от началото на 2017 г. Можете да използвате следните стъпки: Начисляване на възнаграждение за […]

Read More

Отчитане на дейностите по Твоят час

Въпреки трудния старт, с който тръгна Твоя час, той постепенно набра скорост и в много от училищата се случват чудесни неща. Център Амалипе, училищата и родителските клубове в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ решиха да опитат с възможностите, които Твоят час предоставя, да адресират едни от най-наболелите проблеми, особено в училищата, в които се […]

Read More
Page 2 of 41234