Твоят час

Важна актуална информация за проект Твоят час

Училищата, които не са успели до този момент да регистрират всички търсени извънкласни дейности по проект „Твоят час”, ще могат да го направят от 3 ноември. В четвъртък системата http://tvoiatchas.mon.bg/ ще бъде отново отворена, за да могат директорите на училища да потвърдят извънкласните дейности, които ще се провеждат за учебната 2016/2017 година, ръководителите и продължителността на дейностите. Тогава ще […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More
Page 4 of 41234