Фолклор на етносите – Ромски фолклор

Програмата се реализира от началото на 2002/2003 г. от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Институт “Отворено общество” и други фондации и институции.

Проблеми, които искаме да разрешим:

Появата на СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” бе обусловена от три причини. Първо, тревожен факт през последните няколко години е големият процент непривлечени или отпаднали от училищната система ромски деца. Това е проблем не само за самата ромска общност, но и за българското общество като цяло. Второ, под влияние на околните (родители, близки, съседи или просто случайни хора)  у децата от неромски произход често се формират дълбоки предразсъдъци спрямо ромите – предразсъдъци, които са основани на тяхното непознаване. Веднъж формирани у децата, тези предразсъдъци пречат на нормалното им общуване с ромските им съученици, а това допълнително затвърждава стереотипите. Трето, един от основните проблеми пред българската образователна система и по-конкретно пред учебното съдържание е слабото застъпване на мултикултурни елементи.

Повече информация за програмата можете да видите тук

СИП „Фолклор на етносите”

Недялка Чанкова, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, с. Старо Оряхово Независимо от етнос, цвят на кожата, вероизповедание и майчин език, Център „Амалипе” успя да обедини много хора, малки и големи. А те заедно казаха: „Слънцето свети еднакво за всички.” Задържането на децата в училище е предизвикателство. Веднъж започнали училище, няма гаранция, че децата ще продължат да учат поне […]

Read More

Нов поглед върху ролята на ромите – медиатори в училището и общността

Пламен Янакиев, гр. Дългопол През 2012 г. 5-ма младежи от ромски произход, включително и аз, взехме участие в обучение, организирано от Център за работа в мултикултурна среда „Амалипе” в гр. Велико Търново. Получихме удостоверения, че успешно сме преминали обучението за работа в часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. Така започна всичко. Развълнувани и нахъсани от […]

Read More

Ръка за ръка в делници и празници

Цеца Василева, Милена Велчева, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене, обл. Враца Живеем в динамично време, което ни изправя пред много предизвикателства. Едно от тях е интеркултурното образование. Това е образование насочено към развиване на интеркултурни умения. Срещата на различни култури е трудна, но е обогатяваща и ползотворна. Всеки човек трябва да умее да вижда […]

Read More

Фолклор и традиция в различните етнически общности

Светлана Андреева, ОУ „Панайот Волов”, с. Тодор Икономово Работя в едно селско училище, в една красива местност, наречена Делиорман (Луда гора). Селото се казва Тодор Икономово, а старото му име е Момузли. Красиво, китно, голямо село, населено с хора от три етноса – роми, турци и българи. Искам да разкажа колко прекрасни хора има и […]

Read More

Извънкласна и клубна дейност ,,Фолклор на етносите-Ромски фолклор ”

Маша Викторова-преподавател по История и цивилизация, ръководител на група по СИП-,,Фолклор на етносите –Ромски фолклор”, СОУ,,Отец Паисий”с.Медковец, обл.Монтана   Съвременното образование е комплексна дейност,която има за цел не само придобиване на знания и компетенции, но и цялостно изграждане на учениковата личност. Мултиетническата среда в която се осъществява образователния процес ,поставя пред педагози и общество редица […]

Read More

СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” и добри практики за намаляване отпадането на ромските деца от училище

Стефан Борисов, ОУ „Христо Ботев”, с. Кирчево След оптимизацията на училищната мрежа на територията на община Угърчин функционират 3 училища: СОУ „Кирил и Методий”, гр. Угърчин, като средищно училище, ОУ „Христо Ботев”, с. Кирчево, и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Лесидрен – средищно училище. В нашето училище в с. Кирчево се обучават 122 ученици, като 80% […]

Read More

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СТАРТ – „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

Училището и учителите винаги търсят свои пътища за осмисляне на образователния процес, от гледна точка на идеята за прибиране и задържане на учениците от етническите малцинствени групи, с цел отпадане на по-малък брой ученици от училище. Обръщайки поглед  върху проблема за интеркултурността на нашето общество, е необходимо да се търсят нови  форми на работа, които […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО РОМСКИ ФОЛКЛОР В ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗП

  Обосновка на потребността от обучения на учители, работещи в етнически смесени класове с акцент върху ромите. Децата от ранна детска възраст трябвада знаят, че се различават по безкрайно много неща и етническият произход е простоедно от тях; че различният произход не пречи на техните игри и на тяхното учене заедно;че всеки от тях може да овладее […]

Read More
Page 2 of 212