Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката Програмата е насочена към: Учители – … Продължете с четенето на Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013