Община Смядово, Болярово, Ветрино ще отбележат Деня толерантността 16-ти ноември

 Ветрино 

На 15.11.22 г. Образователен Медиатор Гинка Георгиева към Център “Амалипе“ с партньорство с община Ветрино  и община Смядово ще отбележи “Деня на толерантността” в СУ “Христо Ботев”. Събитието ще бъде отбелязано в първи А и първи б  клас от 14.00 ч. Гинка Георгиева ще проведе отворена  дискусия на тема “Всички под едно небе” с цел да бъдат толерантни един към друг.

На 16.11.22 г. Образователен Медиатор Гинка Георгиева в община Ветрино ще отбележи “Деня на толерантността” в СУ “Христо Ботев” от 9:00 ч. с шести клас. Ще се проведе отворена дискусия на тема “Всички под едно небе” с цел да бъдем толерантни един към друг.

 Болярово 

На 16.11.2022г. Михаела Колева-образователен медиатор в общ. Болярово ще отбележи международния ден на толерантността на 16-ноември. Събитието ще се проведе  в училище “СУ Д-р Петър Берон” гр. Болярово от 11:30 ч.  Михаела ще представи кратка презентация на тема “16-ноември ден на толерантността”.

 община Смядово  

На 15- ти ноември Образователния медиатор към Център “Амалипе“ Тодор Атанасов ще отбележи Деня на толерантността в ДГ “Маргаритка“ град Смядово. Медиатора ще представи на презентация на тема „Ден на толерантността“ в 4 група и изиграване на ролеви игри „Подари усмивка“ и „Каня те за приятел“ в 3 група. Също така на Централния площад в общ. Смядово ще проведе кампания, която насочена към информираност на обществото “Що е толерантността“.  – Не на последно място ще бъдат раздавани  тематични послания свързани с международния ден на толерантността.

16-ти ноември образователният медиатор ще отбележи Деня на толерантността пред Централния площад на с. Веселиново, общ. Смядово. Кампанията е насочена към информираност на обществото за толерантността, която означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят. След това ще бъдат раздавани тематични послания, свързани с Международния ден на толерантността.

 

Дейностите се изпълняват: Община Смядово, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“  в изпълнение на Дейност №3 “Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран с Договор №Д03-11 от 11.04.2022 г. по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.