Европейската комисия за България: За организациите на гражданското общество е трудно да получат финансиране от ЕС чрез държавни агенции

В Доклада относно върховенството на закона за 2023 г. Европейската комисия обръща внимание на порочното тълкуване на европейското законодателство в България, което води до ограничен достъп на гражданските организации до финансиране: Заинтересованите страни съобщиха, че за ОГО е трудно да получат финансиране от ЕС (чрез държавни агенции, занимаващи се със средствата от ЕС), тъй като те се […]

Read More