"Заедно в изкуствата и спорта"

Предложение към НП “Заедно в изкуствата и спорта“ и НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“

21 национални програми са предложени от Министерството на образованието и науката за 2022 г. Две от тях – “Заедно в изкуствата и спорта” и “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”, ще бъдат финансирани за първи път. До 26 април беше срокът за обществено обсъждане и изпращане на становища и предложения по всички НП. Център […]

Read More

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми, които МОН предлага да финансира през 2022г. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. Предвиденият бюджет за програмата е сериозен – 90 млн. […]

Read More

Националните програми в образованието за 2022г. са предложени за обществено обсъждане

До 26 април учители, директори, родители и всички други могат да изпратят коментари и предложения към националните програми в образованието за 2022 г. Работен вариант на програмите е публикуван за обществено обсъждане на уебстраницата на МОН. Какво е предвидено в националните програми? Предложени са 21 национални програми на обща стойност 242 600 000 лв. 19 от програмите […]

Read More

Новата национална програма за извънкласни дейности – какво ще финансира тя

„Заедно в изкуството и спорта“ е името на новата национална програма, която ще финансира извънкласни дейности във всички училища и ЦПЛР. Проектобюджетът за 2022г. предвижда 100 милиона лева за тази програма, която ще се изпълнява от МОН в партньорство с министерствата на културата и на младежта и спорта. Нейните конкретни параметри тепърва ще се уточняват […]

Read More