ЗПУО

Работни групи Качество на образованието и Езикова интеграция започнаха своята дейност

От началото на месец август, МОН сформира две нови работни групи. Едната подготвя Стандарт за оценка на качеството на образованието, а другата – нормативни промени за облекчаване на езиковата интеграция на децата и учениците, чиито майчин език е различен от българския. В тях участват както представители на МОН, така и директори, учители, представители на социалните […]

Read More

Среща на образователния екип на Център Амалипе с министъра на образованието

Представители на Център Амалипе, училища от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и неформалната Мрежа на образователните медиатори, се срещнаха с министъра на образованието, проф. Галин Цоков и неговия екип. Те дискутираха дейността на организацията и предложения за политически стъпки в сферата на образованието. Срещата се проведе в МОН на 31 юли. От страна на […]

Read More

Какво предвижда проектът на Закона за изменение и допълнение на ЗПУО?

Народното събрание започна обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предложен от Министерския съвет. По същество, това ще бъде първата по-сериозна промяна в образователния закон, приет преди пет години и действащ вече четвърта година. Какво предвиждат предложените промени? Промените са в четири области: 1.Предвижда се въвеждане […]

Read More

Предложения на Център Амалипе, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” за изменения на ЗПУО

Предложения на Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г.   Подкрепяме предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, както […]

Read More