Участвайте в общественото обсъждане на предстоящата операция Достъп до уязвими групи до висше образование

До 12 октомври 21 г заинтересованите страни и всички граждани могат да изпратят предложения към Критериите за избор на операция Достъп на уязвими групи до висше образование, която ще бъде обявена по ОП НОИР. Критериите, предложени от Агенция ОПНОИР предвиждат като основна цел на Операцията е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия […]

Read More