Фондация “Здравни Проблеми на Малцинствата” обявява КОНКУРС за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023-2024

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Фондация „Тръст за социална алтернатива” финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които […]

Read More