мултикултурна среда

Успешно приключи Проект „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

На 30 септември 2023г. приключи Проект „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Той се изпълни от Център „Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период […]

Read More

Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2022/2023 година

За поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2022/2023 година това са 542 училища от 192 населени места от всички 28 области в страната – с 32 повече от миналата година. Списъкът беше одобрен от правителството на 18.08.2022 г. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те […]

Read More

Дигиталната мултикултурна среда: Мисия ВЪЗМОЖНА (1 година споделен опит)

Изминалата учебна година създаде много предизвикателства. Тя беше трудна за цялата образователна система. Особено трудна тя се оказа за училищата, работещи в мултикултурна среда. Пандемията от Ковид-19 ги изправи пред кръстопът: да изостанат още повече от бързо развиващата се образователна система или да превърнат дефицита във възможност. Дали успяха да направят последното? С какви предизвикателства […]

Read More

Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

За четвърта поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2020/2021 година това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха […]

Read More

ПРЕДСТОЯЩО: VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”

ЦМЕДТ „Амалипе” и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Тръст за социална алтернатива организират VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”. През периода март-юни 2020-та година всички училища трябваше да организират дистанционно провеждане на учебния процес в условията на пандемия […]

Read More