обучение

Покана за участие в обучение за утвърждаване на положителни послания за ромите

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, България, в партньорство с Международната мрежа “Пирен Аменца” и RGDTS, Унгария, организира курс на обучение за млади ромски и неромски активисти на тема “Укрепване на положителните истории за ромите”. Обучението ще се проведе във Велико Търново, България, между 6 и 10 юни 2023 г. Крайният срок за кандидатстване […]

Read More

Педагози от училището в с. Търнава с нови знания за коучинг и менторство

Педагогическите специалисти от Основно училище “Христо Ботев” в с. Търнава преминаха обучение на тема „Коучинг и менторство – модели за общуване между педагогическите специалисти, ученици, родители и образователни медиатори“ – програма, разработена от образователния екип на Център „ Амалипе“ https://rq.mon.bg/home. Обучението се проведе в гр. Етрополе и е част от квалификационната дейност на образователната институция […]

Read More

Младежката група от Мъглиж вече проведе първа кампания и обучение за връстници по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”

След проведената онлайн среща за активни ученици на 20-ти февруари в платформата за видео разговори Zoom много от тях вече започнаха да организират граждански кампании и обучения на връстници, които са част от проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”. Активните младежи от град Мъглиж бързо се организираха и в рамките на седмица проведоха […]

Read More

Център Амалипе проведе първата онлайн среща с образователни медиатори за 2023 г.

На 17.02.2023 г. Център Амалипе проведе първата онлайн среща с над 110 образователни медиатора от цялата страна. В началото на срещата Валери Ангелов представи „Мрежата на образователните медиатори“ като приветства новите образователни медиатори и ги насърчи да се включат във фейсбук групата „Национална мрежа на образователните медиатори“. След това думата бе дадена на Деян Колев […]

Read More

С партньорска среща и обучение за противодействие на фалшивите новини стартира проект RADIRIGHTS

От 23 до 26 януари 2023г. в Будапеща, Унгария се проведе началната среща по проект RADIRIGHTS (Включване на ромските общности в демократичното вземане на решения и в обществените дебати чрез идентифициране на дезинформацията и овластяване на общностите в четири държави от ЕС да им се противопоставят). Тя беше съпътствана от обучение на екипа и медиатори […]

Read More

Покана за участие: Обучение по ромска история, език и култура (борба с проявите на антициганизъм) – Проект “Младежта срещу антициганизма“

Ромска история, език и култура (борба срещу интернализирания[i] антициганизъм) Международната мрежа Phiren Amenca, RGDTS и Център Амалипе организират третото обучение по проекта YAG (Младежта срещу антициганизма). Обучението ще се проведе в София (България) между 31 март и 4 април 2023 г. (включително датите за пътуване). Каним ромски и неромски младежи да научат и споделят опит […]

Read More

Обучение на учители-наставници/ментори по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

В средата на юли, в рамките на два поредни дни /14 и 15.07.2022 г./,  се реализира обучение на педагогически специалисти от училищата, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Обучението е част дейност 3. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, […]

Read More

Проведе се регионална среща на образователните медиатори от области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище

Център „Амалипе“ започна серия от обучения на образователните медиатори, като на 11.03.2022 г. в гр. Велико Търново събра образователни медиатори от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Търговище. Целта на срещата беше запознаване с дейностите на Център “Амалипе” и в частност неформалната структура на Мрежата на образователните медиатори – инициатива, която цели да създаде една […]

Read More

Образователни медиатори от Шумен, Варна, Разград и Добрич взеха участие в обучителен семинар в Суворово

Център „Амалипе“ започна серия от обучения на образователните медиатори, като първото присъствено обучение се състоя на 25.02.2022 г. в ПГСС ,,Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово.  Обучението имаше за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България. По време на семинара участниците преминаха няколко важни тематични модула: основни права и задължения […]

Read More

Родители се обучават как да бъдат по-ангажирани с децата си

През изминалия уикенд се проведе  двудневна родителска лектория организирана от Община Смядово, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“  в изпълнение Дейност № 12 „Работа с родители и провеждане на кампании за подкрепа на образованието в мултикултурна среда“ по проект  BG 05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички”. В изнесеното обучение на  20-21 август 2021 г., Комплекс „Шуменско […]

Read More
Page 1 of 212