ОП НОИР

Проведе се 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Последното, 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе на 23 ноември в гр. София. На него бяха приети както отчети за изпълнението на ОП НОИР, така и Индикативната годишна работна програма на новата Програма Образование и две от операциите, които се очаква да бъдат обявени […]

Read More

Участвайте в общественото обсъждане на предстоящата операция Достъп до уязвими групи до висше образование

До 12 октомври 21 г заинтересованите страни и всички граждани могат да изпратят предложения към Критериите за избор на операция Достъп на уязвими групи до висше образование, която ще бъде обявена по ОП НОИР. Критериите, предложени от Агенция ОПНОИР предвиждат като основна цел на Операцията е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия […]

Read More

Какво предстои по ОП НОИР

Проект „Подкрепа за успех“ ще бъде удължен с още една учебна година като бяха подсигурени част от необходимите средства за него. До  15-ти септември всички училища ще получат мобилните компютри, предвидени по проект „REACT.EU“. Над 1 100 000 000 ще бъдат поискани от българското правителство за проекти в образованието по Плана за възстановяване и развитие. Необходимо е на […]

Read More

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Той е подкрепен с близо 110 млн.лв от Европейския механизъм за реакция на кризата Ковид REACT.EU чрез ОП НОИР. Какво ще включва проектът, по какво прилича и по какво се различава от Подкрепа […]

Read More