Павликени

Беседа на тема „Ранни бракове сред ромската общност“ в град Павликени

На 21.06.2022г. в ПГАТ “Цанко Церковски“ град Павликени се проведе беседа на тема „Ранни бракове сред ромската общност“. Водещ на беседата бе образователният медиатор-координатор Стефан Стефанов. На беседата присъстваха Венцислав Великов и Петя Стефанова – класни ръководители и образователният медиатор Александър Асенов. Бе представена презентация на тема „Ранните бракове в ромската общност“. Презентацията проследява основните […]

Read More

В Бяла черква се отбеляза Международния ден ,,На правото да знам“

В град Бяла Черква се с отбеляза международният ден  „На правото да знам“.  Медиаторите Стефан Стефанов и Никола Георгиев проведоха дискусия на  тема: Превенция на домашното насилие пред ученици от ОУ “Бачо Киро“. По-късно се състоя и среща с родители от родителския клуб, на които също бе представена темата за домашното насилие, бяха дискутирани основни […]

Read More

Работа на терен се проведе в Батак с родителите на учениците в Основоно училище

На 17.09.2021 в село Батак медиаторът Стефан Стефанов и директорът на ОУ “Св. Св Кирил и Методий” г-н Шенай Нуриев проведоха срещи с родители на ученици, които учат в училището. По време на теренната работа бяха направени консултации относно нуждите им.   Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по […]

Read More

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт обучение и квалификация, обучител двудневни обучения за изпълнение на проект в Община Павликени

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността експерт обучение и […]

Read More

Община Павликени осигури нови работни места по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

През месец януари Община Павликени назначи 18 неактивни лица от уязвимите групи на длъжност „общ работник” за период от 12 месеца. Осигурените работни места се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година чрез проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”. Наетите лица са включени в дейности по благоустрояване […]

Read More

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен/Общностен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Павликени

ЦМЕДТ “Амалипе” обявява прием на документи за позиция “Образователен/общностен медиатор” – 1 свободно работно място на пълен работен ден, на територията на Община Павликени   Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 “Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” […]

Read More

Индивидуално дарение зарадва ученици от Професионалната гимназия по аграрни технологии в град Павликени

Даряването в условията на глобална пандемия разтърси представите ни за доброто и върна надеждата ни в едно по-добро и сплотено бъдеще! За това еднозначно говорят стотиците дарени устройства, за които ви разказваме всеки ден, получени в кампанията „Стара техника за ново начало в подкрепа на образованието. Дистанционното обучение постави в неравностойно положение учениците, които няма […]

Read More