присъствено обучение

Има ли възможност малките училища да започнат присъствено втория учебен срок?

Учениците от всички начални класове в цялата страна, както и всички ученици в областите Търговище, Разград, Силистра и Шумен ще продължат присъствено учебната година от седми февруари. Прогимназиалните и гимназиалните класове в другите области ще редуват присъствено и онлайн обучение на седмична основа. Как ще започне вторият учебен срок в училищата с малък брой ученици?  […]

Read More

Предпоследно: кога се връщат в класните стаи всички ученици от прогимназиалните и гимназиалните класове

В началото на идната седмица всички ученици от 1 до 12 клас ще могат да се върнат в класните стаи след тестване веднъж седмично. От задължението да се тестват ще бъдат освободени учениците в общини от така наречената зелена зона (под 250 заболели на 100 хиляди население), както и учениците, които са ваксинирани или имат […]

Read More

Започва връщане в класните стаи и на по-големите ученици: кога и как

От понеделник 29.11.2021г. присъствен учебен процес могат да започнат и учениците от прогимназиалните и гимназиалните класове. Това ще става след тестване на учениците с неинвазивни бързи тестове, а в определени случаи- и без тестване при редуване на паралелките. Това е предвидено в обновените Насоки за действия в условията на Ковид, публикувани от МОН. Какво по-точно […]

Read More

Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Възстановено ли е присъственото обучение в началните класове в училищата с концентрация на уязвими групи? Как реагират родителите на необходимостта децата им да бъдат тествани два пъти седмично в училище? Участват ли учителите, образователните медиатори и другият непедагогически персонал в тестването? Проучихме тези и други въпроси чрез бърза онлайн анкета в края на първата седмица, […]

Read More

Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори за тестването.

През първата седмица, в която бе предоставена възможност учениците от началните класове да се върнат към присъствено обучение след тестване за Ковид-19 в училище, от тази възможност се възползваха близо 52 000 ученици от над 3 500 паралелки. Те се намират в София и дванадесет други области. Останалите области ще получат тази възможност от настоящата […]

Read More

Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори.

През първата седмица, в която бе предоставена възможност учениците от началните класове да се върнат към присъствено обучение след тестване за Ковид-19 в училище, от тази възможност се възползваха близо 52 000 ученици от над 3 500 паралелки. Те се намират в София и дванадесет други области. Останалите области ще получат тази възможност от настоящата […]

Read More

Какви промени в училище предвиждат новите здравни мерки? (обновена)

Училищата от общини със заболеваемост между 500 и 750 души на 100 000 също ще преминат изцяло на онлайн обучения, подобно на тези в общини с над 750/100 000. В общините, намиращи се в оранжевата зона (между 250 и 500 заболели за 14-дневен период), ще започнат редуване на присъствено и онлайн обучение, като 50% от паралелките […]

Read More

Присъственото обучение за началните класове в училищата от тъмночервената зона: как ще се случи?

Все повече  общини преминават в тъмночервената зона – над 750 на 100 000 заболели от Ковид. При навлизането в тази зона, всички ученици започват обучение от разстояние в електронна среда. МОН и МЗ обявиха план за връщането на учениците от начален етап в присъствено обучение дори в тези общини. Какво съдържа този план? Какво трябва […]

Read More

Становище на Център Амалипе във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването

Във връзка с влизането в сила на Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и въвеждането на нови противоепидемични мерки, Център Амалипе и училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” имат предложения по т.8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 […]

Read More

Новата учебна година в училищата с малък брой ученици: какво може да се направи за максимално дълго присъствено обучение?

Новата учебна година вероятно ще предложи най-важното от предходната, а именно редуването на присъствено обучение и ОРЕС. Публикуваните от МОН Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка задават рамка за търсенето на максимално присъствено обучение и вземане на решения, съобразени с местната специфика. Какво може да се направи, за да бъдат […]

Read More
Page 1 of 212