Програма Образование

Обявен е конкурс за проекти “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт”

До 22.05.2024 г. училищата, детските градини, общините и НПО могат да кандидатстват с проекти по обявената от Програма „Образование“ (ПО) процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. Това е първата “грантова” процедура, обявена от ПО през настоящия програмен период. Какви дейности ще бъдат подкрепяни и кой може да кандидатства по нея? Основната […]

Read More

Какво предстои по Програма “Образование”?

Второто заседание на Комитета за наблюдение на Програма Образование се проведе в София на 22 ноември. Част от дискутираните въпроси включваха развитията по системните проекти, изпълнявани от МОН (Успех за теб и др.), новите операции, които ще бъдат изпълнявани през 2024 и т.н. Какво бе решено и какво предстои по (оперативната) програма и какво предстои […]

Read More

Какви операции са планирани по Програма Образование за 2023г.?

На своето заседание от 28.04.2023г. Комитетът за наблюдение на Програма Образование одобри актуализираната Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 година. Документът съдържа планираните Операции, тяхното финансиране, как ще бъдат изпълнени и какви дейности ще включват. Практиката от предходните години показва, че индикативните работни програми много рядко се изпълняват в предвидения вид. Все пак, те […]

Read More

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Образование

Представители на МОН (включително министърът на образованието), Европейската комисия, институции на изпълнителната власт, социалните партньори (учителски синдикати и съюзи на работодателите) и четири групи неправителствени организации, участваха в първото заседание на Програма Образование. То се проведе на 28.04. в град София. Участниците дискутираха изпълнението на предходната оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, приеха […]

Read More

Как ще продължи Проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“ през новия програмен период?

Проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“ приключва на 30.06.2023г. През следващите шест месеца основните дейности по него (включително допълнителните обучения за езикова грамотност и работата на наетия непедагогически и педагогически персонал) ще бъдат продължени чрез Проект „Равен достъп в условията на кризи“. А след това ще започне реализацията на нов системен проект на […]

Read More

Процедура “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма Образование е в процес на обществено обсъждане

До 10 февруари всички заинтересовани страни могат да изпращат свои коментари и предложения към предложените от ИА Програма Образование критерии за избор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. След това ще бъде обявен конкурс за конкурентен подбор на проекти, подавани от училища, детски градини, общини или НПО. Какво предвиждат предложените […]

Read More

Проведе се 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Последното, 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе на 23 ноември в гр. София. На него бяха приети както отчети за изпълнението на ОП НОИР, така и Индикативната годишна работна програма на новата Програма Образование и две от операциите, които се очаква да бъдат обявени […]

Read More

Новата Програма „Образование“: какви дейности ще финансира в сферата на предучилищното и училищно образование

На 8 август Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 2021-2027г. Нейният бюджет е 1 887 219 069 лв. и през новия период тя ще бъде финансирана единствено от Европейския социален фонд плюс. Какви приоритети и какви дейности ще финансира Програмата през следващите години? Как ще могат да участват училищата и детските градини, както и другите институции, […]

Read More

Операция „Модернизация на професионалното образование и обучение“: какво предвижда и от кога?

Седемдесет милиона лева ще инвестира новата Програма Образование в операция, която има за цел да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Тя ще бъде реализирана в национален мащаб като „системен проект“ на МОН и се предвижда да обхване близо 400 училища, предлагащи професионално образование. Това стана ясно след […]

Read More