Равен шанс

Преодолявайки предизвикателства: Как Център Амалипе подкрепи 76 младежи по пътя им към образование чрез Програма ‘Равен шанс’

76 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2022-2023г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Това се случи благодарение на Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Програмата е дългосрочна, […]

Read More

Одобрени ученици по Програма Равен шанс 2022-2023

Тази година Център Амалипе получи над 130 комплекта с документи от ученици за кандидатстване по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, администрирана от Център Амалипе. Благодарим за големия интерес! Това, разбира се, затрудни изключително много избора ни, поради което и обявяването на класираните се забави. Направихме всичко възможно и при квота от 65 […]

Read More

Участниците в програма “Равен шанс” и през изминалата годината завършиха с Много добър успех

60 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2021-2022г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Това се случи благодарение на Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Програмата е дългосрочна, началото […]

Read More

Отворена е за кандидатстване програма Равен шанс – достъп до средно образование 2022-2023!

Център Амалипе съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно […]

Read More

Участникът в програма Равен шанс Ваньо Евдокимов за успехите и мечтите

През последните години Ваньо Евдокимов е участник в Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива и администрирана от Център Амалипе. Благодарение на Програмата Ваньо получава безплатно учебници, които са му изключително важни, за да може да се развива на равно със съучениците си. Освен, че полага усилия в […]

Read More

Младежи, участващи в Програма “Равен шанс” ще свирят в Парижката филхармония!

Двама от учениците, с които работим по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива, ще имат възможността да покажат своите музикални умения във Франция.  Четирима млади музиканти от ромския квартал „Надежда“ в Сливен – Сашо, Вели, Цоньо и Николета, ще влязат във впечатляващата зала „Пиер Булез“ в Парижката […]

Read More

Участниците в програма “Равен шанс” отново завършиха годината с Много добър успех

  69 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2020-2021г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Това се случи благодарение на Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Програмата е дългосрочна, […]

Read More

Отворена е за кандидатстване програма Равен шанс – достъп до средно образование 2021-2022!

Център Амалипе съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2021-2022 г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно […]

Read More

Какво предстои по ОП НОИР

Проект „Подкрепа за успех“ ще бъде удължен с още една учебна година като бяха подсигурени част от необходимите средства за него. До  15-ти септември всички училища ще получат мобилните компютри, предвидени по проект „REACT.EU“. Над 1 100 000 000 ще бъдат поискани от българското правителство за проекти в образованието по Плана за възстановяване и развитие. Необходимо е на […]

Read More

Одобрени ученици по Програма Равен шанс 2020

Списък с одобрените ученици, които ще получат подкрепа по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива през учебната 2020-2021 учебна година.     Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на […]

Read More
Page 1 of 212