Проведен бе уебинар относно домашното насилие

На 14 декември от 11:00 часа бе проведен уебинар, част от проекта „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“, финансиран от общественият борд на ТЕЛЪС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ в България и реализиран от ЦМЕДТ „Амалипе“. Специалните гости на срещата бяха Теодора Крумова – програмен директор на ЦМЕДТ „Амалипе“, Росица Димитрова – Директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване” […]

Read More