Стражица

В Стражица се проведе среща с родители на тема: Дезинформация

На 06.12.2023 г. се проведе среща с местната общност в гр. Стражица на тема: Дезинформацията в ромската общност по проект RADIRIGHTS. Срещата с общността води образователния медиатор Ирена Михайлова. Обсъдиха се видовете дезинформация сред местната общност. Дезинформация е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа […]

Read More

В Стражица се проведе среща с родители на тема “Дезинформация”

На 06.12.2023 г. се проведе среща с местната общност в гр. Стражица на тема “Дезинформацията в ромската общност” по проект RADIRIGHTS. Срещата с общността води образователният медиатор Ирена Михайлова. Обсъдиха се видовете дезинформация сред местната общност. Дезинформация е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа […]

Read More

В гр. Стражица се проведе информационна среща на тема: Медиите в България

На 15.11.2023г. проведе се среща с родители в офиса на Център за развитие на общността на тема „Медиите в България“ по проект: Rаdirigts. На срещата присъстваха родители от местната общност. Дискусията бе интересна, а медиаторът зададе въпроси, свързани с информацията, която получават от медиите в България. Те отговориха ,че на социални мрежи не вярват, но […]

Read More

В гр. Стражица се проведе информационна среща на тема “Медиите в България”

На 15.11.2023 г. се проведе среща с родители в офиса на Център за развитие на общността на тема „Медиите в България“ по проект Rаdirigts . На срещата присъстваха родители от местната общност. Дискусията бе интересна, а медиаторът зададе въпроси свързани с информацията, която получават от медиите в България. Те отговориха, че на социални мрежи не […]

Read More

Среща за превенция на дезинформацията сред местната общност се проведе в град Стражица.

На 28 февруари 2023 г. се проведе ползотворна среща с местната общност в Стражица в рамките на проекта RADIRIGHTS. Тази среща имаше за цел да ангажира общността в процесите на вземане на решения и да разгледа въпросите, засягащи тяхното ежедневие. На срещата присъстваха Валери Ангелов, експерт по общностно развитие, Ирена Михайлова, образователен координатор в ЦМЕДТ […]

Read More

Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени“ в град Стражица

На 22.02.2022 г. образователният медиатор-координатор към Мрежа на образователните медиатори, създадена от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени” в град Стражица. Медиаторът разясни видовете домашно насилие. Жените бяха информирани, че могат да се обърнат към медиатора за информация и помощ или към […]

Read More

Петльовден в град Стражица

На 02.02.2022г. се проведе среща с родители в град Стражица във връзка с празника Петльовден – Ден на мъжката рожба. Срещата се проведе в офиса на Център за развитие на общността град Стражица и бе организирана от образователния медиатор-координатор към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ Ирена Михайлова, която разказа на присъстващите за празника […]

Read More

Образователният медиатор в град Стражица отбеляза Международния ден на Правото да знам

На 01.10.2021 година Център за развитие на общността гр.Стражица също отбеляза “Международен ден на Правото да знам”, който тази година посветихме на домашното насилие и правото на хората да знаят правото си на защита. Заедно с родители беше дискутирана темата за домашното насилие сред ромската общност. В проведените разговори хората от общността споделят, че домашното […]

Read More

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни обучения за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни онлайн обучения– […]

Read More

Център Стражица отбеляза Деня на сърцето

На 29.09.2021 бе проведена среща във връзка с отбелязването на 29-Септември „Световен ден на сърцето”. Заедно с родители от родителския клуб бе дискwтирана темата, посветена на профилактиката и контрола на сърдечно-съдовите заболявания. Образователният медиатор Ирена Михайлова раздаде информационни материали на родителите, за да се запознаят с информация за опасността от сърдечни заболявания и вредата от […]

Read More
Page 1 of 212