Стражица

Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени“ в град Стражица

На 22.02.2022 г. образователният медиатор-координатор към Мрежа на образователните медиатори, създадена от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Ирена Михайлова проведе среща с жени на тема „Не на насилието над жени” в град Стражица. Медиаторът разясни видовете домашно насилие. Жените бяха информирани, че могат да се обърнат към медиатора за информация и помощ или към […]

Read More

Петльовден в град Стражица

На 02.02.2022г. се проведе среща с родители в град Стражица във връзка с празника Петльовден – Ден на мъжката рожба. Срещата се проведе в офиса на Център за развитие на общността град Стражица и бе организирана от образователния медиатор-координатор към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ Ирена Михайлова, която разказа на присъстващите за празника […]

Read More

Образователният медиатор в град Стражица отбеляза Международния ден на Правото да знам

На 01.10.2021 година Център за развитие на общността гр.Стражица също отбеляза “Международен ден на Правото да знам”, който тази година посветихме на домашното насилие и правото на хората да знаят правото си на защита. Заедно с родители беше дискутирана темата за домашното насилие сред ромската общност. В проведените разговори хората от общността споделят, че домашното […]

Read More

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни обучения за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни онлайн обучения– […]

Read More

Център Стражица отбеляза Деня на сърцето

На 29.09.2021 бе проведена среща във връзка с отбелязването на 29-Септември „Световен ден на сърцето”. Заедно с родители от родителския клуб бе дискwтирана темата, посветена на профилактиката и контрола на сърдечно-съдовите заболявания. Образователният медиатор Ирена Михайлова раздаде информационни материали на родителите, за да се запознаят с информация за опасността от сърдечни заболявания и вредата от […]

Read More

В Стражица се проведе среща с родители от общността

На 20.09.2021г. се проведе среща с родители на тема: „Подобряване на взаимодействието семейство – училище“. Образователният медиатор  Ирена Михайлова започна с обсъждане и разговори с родители във връзка с това, че учениците трябва да посещават редовно училище. За това и са тези срещи – консултации с родители, тъй като един от най-ефикасните начини, които помагат […]

Read More

Център Стражица направи среща с родители на тема Мотивация за учене

На 13.07.2021г. се проведе среща с Родителският клуб на СУ “Ангел Каралийчев“ гр. Стражица на тема – “Слабата мотивация на родителите и тяхното участие в училище”. При разговорите с участниците стана ясно, че те имат съществено влияние върху постиженията на учениците и целия им процес на учене, защото родителите мотивират децата си да постигнат нужните […]

Read More

Образователният медиатор в с. Камен направи среща с родители на тема “Ранни бракове”

На 16.06.2021 г. се проведе информационна среща в с. Камен. Събитието бе свързано с консултации и темата „Ранните бракове“. Образователният медиатор Ирена Михайлова сподели на родителите, че във връзка с проблемите на ромската общност е достигнато до извода, че „ранни бракове“ могат да се предотвратят с постоянна, организирана и целенасочена превенция. Михайлова добави, че при консултациите […]

Read More

ЦМЕДТ Амалипе обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт ”Образователни дейности – интеркултурно образование за изпълнение на проект в Община Стражица

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Стражица Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01″Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за […]

Read More

Център за развитие на общността гр. Стражица отбеляза Св. Валентин

И тази година образователният медиатор Ирена Михайлова към ЦМЕДТ “Амалипе” проведе кампания по повод „Св.Валентин”. Тя отбеляза деня заедно с Ученическия съвет на СУ ”Ангел Каралийчев” гр. Стражица. Учениците изработиха хартиени сърчица, на които написаха послания и изработиха дърво на любовта. Тази година в кампанията се включиха учениците от 8б клас и председателят на Ученическия съвет. […]

Read More
Page 1 of 212