НЯКОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ

Как да сформираме групата по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”? Досега предметът имаше статут на СИП (Свободноизбираема подготовка). В този случай важат всички изисквания за сформиране на група по СИП, които са валидни и за останалите предмети. Необходимо е да бъдат подадени молби (в писмена форма), подписани от ученика, желаещ да изучава предмета и […]

Read More