В НОВИ ПАЗАР СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ (ERELA )

  На 09.11.2022г в Професионална гимназия по селско стопанство град Нови Пазар се проведе среща с родители по проект ERELA.На срещата присъстваха на двадесет родители както и Директорът на гимназията инж. Дамян Николов. Срещата бе водена от Валери Ангелов –Експерт, Атанас Атанасов –Експерт и Стефан Стефанов –образователен медиатор и Алдин Стефанов, образователен медиатор за гр. Нови Пазар.  Обсъди се темата за  дискриминация в ромската общност.  По отделно се обсъдиха видовете дискриминация ,как да се реагира ако човек бива дискриминиран. Друга важна точка от разговора с родителите бе към, кои институции да се свържат,  ако се почувстват дискриминирани под някаква форма. Стефан Стефанов сподели пред присъстващите , че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата ,вероизповедание ,етническа принадлежност и други. Хората споделят ,че не се знаели ,към кого да се обърнат дори и да са усещали такъв тип отношение спрямо тях. Акцентира се върху правата и задълженията, както и дейността на КЗД и какви функции има институцията.