В СЕЛО ВЪРБОВКА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ( ERELA)

На 08.11.2022г в кметството на село Върбовка –Община Павликени се проведе среща с представители на общността по проект ERELA . Официален  гост бе кметът на село Върбовка г-н Ивелин Розинов, както и представителите на Център ,,Амалипе“ гр. Велико Търново Атанас Атанасов, Валери Ангелов, Aлександър Асенов и Стефан Стефанов.  На информационната среща,  присъстваха над двадесет представители на местната общност . Валери Ангелов и Атанас Атанасов –експерти водиха събеседването с хората  на тема; “Дискриминация в ромска общност“.

Водещите запознаха участниците в срещата, какво е дискриминация пряка и непряка, как да бъда разпозната .Представи се дейностите на КЗД и какви функции изпълнява. Друга важна точка от разговора със родителите бе към, кои институции да се обърнат, ако се по дискриминирани под някаква форма. Обсъди се ,че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата ,вероизповедание ,етническа принадлежност и други. След като им бе разяснено какво точно представлява дискриминацията много хора споделиха ,че преди време са имали такова усещане за дискриминация, но не са осъзнавали точно какво е и към кого да се обърнат. Сега вече знаят какво е дискриминация и при такива проблеми родителите вече знаят към кои институции да се обърнат за помощ.