В Смядово се проведе лектория на тема “Успели роми”, вдъхновявайки родители, ученици и учители

В Комплекса за интегрирани услуги в град Смядово на 20.09.2023 г., се проведе вдъхновяваща лекция на тема “Успели роми”. Събитието бе организирано отВалери Ангелов, Силвия Станчева и Тодор Атанасов, с цел да споделят вдъхновяващи истории на успех от ромския народ и да мотивират родители и ученици от 11 и 12 класове да се стремят към постижения, независимо от трудностите, пред които са изправени в семействата и обществото.

Основният говорител на събитието бе Стефан Стефанов, който сподели своята вдъхновяваща история за успех. Той подчерта важността на образованието, настойчивостта и самомотивацията в постигането на лични и професионални цели. Стефан Стефанов разказа за предизвикателствата, пред които се е изправял в пътя си към успеха и как те са го направили по-силен и настойчив.

Събитието бе интерактивно, с активното участие както на родителите, така и на учениците, които имаха възможността да задават въпроси и да споделят своите мнения и опит. Този вид обмен на идеи и опит играе важна роля в мотивирането и обогатяването на образователния процес.

На срещата също присъстваха директорът на СУ “Св.Св. Кирил и Методий” г-жа Марияна Живкова и заместник-директорът г-жа Станка Иванова, които подкрепиха и похвалиха инициативата за провеждане на тази лекция и нейния положителен ефект върху образователната общност.

Събитието бе организирано в рамките на проект BGLD-3.002-0004 “Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”, като създаде възможности за уязвимите групи в общностите да учат и се вдъхновяват от успешни роми и техните истории на успех.

Този вид инициативи са от съществено значение за постигането на социално включване и развитие на уязвимите групи и създаването на инклузивна образователна и социална среда. Вдъхновението и мотивацията, които събития като това предоставят, могат да бъдат движещата сила зад по-доброто бъдеще за всички.