Веселинка Илиева от село Камен връща ученици в училище чрез срещи с родители на терен

Днес ви представяме Веселинка Илиева – образователен медиатор към СУ „Св. Климент  Охридски” село Камен, община Стражица.  Тя споделя, че желанието и хъса за работа са неотменна част от нейното ежедневие. Едно от нещата, с  които се гордее е как всеки ден убеждава децата да посещават редовно училище в условията на пандемия. Всеки  неин работен ден преминава в разговори с родителите децата им да ходят на училище. Веселинка е много надъхана, работи неуморно  за мотивацията на учениците да не отпадат от училище. Медиаторът всеки ден обикаля от врата на врата за консултации с родителите относно намаляване броя на напусналите училище деца, за създаване на база данни и във връзка с необхванати ученици.

Веселинка Илиева работи на терен по различни случаи като връщане на ученици в училище и мотивация за тяхното образование; посещение в училище – срещи с класни ръководители,  работни срещи за осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените от отпадане ученици; медиаторът мотивира и информира чрез кампании, здравни и образователни беседи децата и родителите, за по-доброто им бъдеще; провежда ежедневни срещи и разговори с родители, свързани с превенция отпадането на децата от училище; организира кампании, които да стигнат до родители и настойници.

Медиаторът работи за повишаване информираността на родителската общност, като  влияе на родителите в положителна насока и те от своя страна да мотивират децата да продължат да учат и през следващата учебна година. Родителите усещат подкрепата на медиаторите и учителите, удовлетворението на родителите от подкрепата на институцията училище е важен за тях момент.

 

„Работата на терен на образователните медиатори ще промени съдбите на хората“, казва Веселинка Илиева.