Екип

ЛИЦАТА ЗАД ЕМБЛЕМАТА НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Деян Колев – Изпълнителен директор на Център „Амалипе”, с професия -Философ и възгледи – Философски; deyan_kolev@yahoo.com

Теодора Крумова – Програмен директор на Център „Амалипе”, с професия – Археолог и възгледи – Откривателски; t_krumova@yahoo.com, t_krumova@amalipe.com

Даниела Кънчева – Счетоводител на Център „Амалипе”, с професия – Счетоводител и възгледи – Изчислителни;

 

Образователно направление:

Ташко Кирилов – Сътрудник по Програма “Образование”, amalipe.edu@gmail.com

Нели Николова – Регионален педагогически координатор за област Велико Търново, nikolova_neli1@abv.bg

Силвия Станчева – Регионален педагогически координатор за области Шумен, Търговище, Разград, amalipe.shumen@yahoo.com

Галина Дечева – Регионален педагогически координатор за област Сливен и Бургас, amalipe.sliven@yahoo.com

Силвия Богданова – Регионален педагогически координатор за област Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали и Ямбол amalipe.plovdiv@yahoo.com

Валери Леков – Регионален педагогически координатор за област София – град, София – област, Кюстендил, Перник, Благоевград, amalipe.sofiaedu@yahoo.com

Жанна Василева – Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Русе, Силистра, amalipe.varna@yahoo.com

Йонка Данова – Регионален педагогически координатор за област Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, danova_yonka@abv.bg

Галина Дечева – Експерт обучение и квалификация, amalipe.vt@gmail.com

Деница Иванова – Kоординатор “Младежки дейности: средношколци и студенти”, amalipe_student@abv.bg

Направление общностно развитие:

Иван Тодоров – Експерт развитие на местната общността , amalipe.monitoring@yahoo.com

Валери Ангелов – Експерт развитие на местната общността, amalipe.monitoring@yahoo.com

Атанас Атанасов – Експерт развитие на местната общността, Велико Търново, cor.amalipe.vt@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Владимир Иванов – Уеб дизайнер