10 активни младежи ще посетят Европейския парламент в Брюксел

От 2022 г. Център „Амалипе“ реализира национална програма за насърчаване на гражданската активност, толерантност и защита на човешките права сред младите хора, включително и с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент. Част от програмата включва дейности като обучения на младежите, включването им в международни младежки обучения, информационни срещи в университети с младежи и преподаватели с цел повишаване на осведомеността на ученици от уязвимите групи за ролята и демократичните ценности на ЕС, европейските институции и техните правомощия; обучения „връстници обучават връстници“; срещи с представители на Европейския парламент и Европейската комисия.

Като част от програмата, по покана на Представителя на Европейския парламент Aндрей Ковачев, Център „Амалипе“ организира визита на десет от най-активните ученици, взели участие в събития, организирани от Център “Амалипе”, в сградата на Европейския парламент в Брюксел. В периода 22-24 януари 2024 г. младежката група ще посети:

  • Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и защита на потребителите“;
  • Европейския младежки форум, където ще се споделя и обменя опит;
  • Парламентариума;
  • Пленарна зала на Европейския парламент.

Освен това, групата ще чуе лекция и презентация на тема “Представяне на работата и ролята на Европейския Парламент в процеса на вземане на решения в ЕС”, както и ще види изложбата “Гладомор”. Програмата ще завърши с официална вечеря с Андрей Ковачев – член на Европейския парламент.

В рамките на визитата ще бъде организирано специално обучение и среща с Европейския младежки форум. По време на срещата, българската група ще представи доброволческите младежки дейности за организиране на кампании за толерантност, обучение на връстници и други граждански активности. Мисията на Европейския младежки форум е да бъде гласът на младите хора в Европа, отстоявайки правата си и стремейки се към общества, в които младите хора са овластени и насърчавани да постигнат най-пълния си потенциал като граждани на Европа и света.

Цели на визитата:

  • Повишаване знанията на младежите за Европейския парламент и европейските избори;
  • мотивация на участниците да упражнят своето право на глас в предстоящите избори за Европейски парламент;
  • отправяне на послание, че младите могат да бъдат граждански активни общности вдъхновители.
  • среща с други младежки организации и обмяна на опит

Участници:

 Айше Расимова

Студентка четвърти курс със специалност “Начална училищна педагогика с чужд език” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Активен доброволец към Център “Амалипе” от 2018 г. В доброволческата си дейност е била водещ на официални събития като Детски ромски фестивал “Отворено сърце”, церемония “Медиатор на годината” и младежки дебати. Изнасяла е обучения на връстници в продължение на проекта “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”. Всяка година е тийм лидер на Лидерски академии, провеждани от Център “Амалипе”

 Есил Айханова

Доброволец, ръководител групи в лидерските академии на Център “Амалипе”, лектор “Връстници обучават връстници”, част от Младежка гражданска кампания “Един въпрос, безкрайни отговори: Промяната, която искам да видя в света”. “Смятам, че с моя пример съм вдъхновила много малки, които се трудят да постигнат същия академичен успех, гледайки ги се чувствам много горда. Защото образованието отваря много врати. Понякога може и да е по-трудно, понякога може и да са затворени. Но това не ни спира да влезем през прозореца и да продължим.”

 Стоян Георгиев

Активен участник в Лидерски академии за гражданско участие и толерантност, организирани от Център “Амалипе”

 Йордан Йорданов

Последното събитие, в което участва, е организираната от Център “Амалипе” Лидерска академия за гражданско участие и толерантност през ноември месец. През миналата година провежда обучения на тема “Връстници обучават връстници”. “Благодарение на Амалипе успях да отида в президенството, да се разходя из страната и да се срещам с личности на висок пост в обществото!”

 Елиза Найденова

Участник в лидерските академии и Детски ромски фестивал “Отворено сърце”, организирани ежегодно от Център “Амалипе”. Омбудсман на Средно училище “Любен Каравелов”, гр. Варна.

Величко Маринов

Участва в лидерските академии за гражданско участие и толерантност, провеждани от Център “Амалипе”, председател в училищния парламент в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик

 Величка Стефанова

Участва в Лидерски академии за гражданско участие и толерантност. Участва в събитията, организирани от Център “Амалипе”, защото вярва, че заедно можем да покажем другото лице на ромите – млади, образовани, интелигентни и амбициозни хора. 

 Асен Асенов

От близо 5 години се включва в инициативи, организирани от Център “Амалипе”. Последното събитие, в което е участвал, е Лидерска академия за гражданско участие и толерантност през ноември месец във Варна! През миналата година провежда обучения на тема “Връстници обучават връстници”. Той е създател на съдържание в TikTok с 11 хил. последователи.

 Ивайло Ивайлов

Член на ученическия парламент. Активно участва в училищния живот. Включва се в концерти и програми с песни, танци, драматизации или рецитали. “Старая се да бъда добър пример за ромската общност.”

 Димитър Димитров

След успешното завършване на средното си образование, Димитър учи в Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна, постигайки степен професионален бакалавър в специалността „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, с английски и немски език, където бива и обявен за студент на годината за 2020 г.

Това ще бъде първата от поредица визити на Европейския парламент на групи активни младежи, взели участие в събитията, организирани от Център “Амалипе”.