Ромско Образование

НАПРАВЛЕНИE  Интеркултурно образование и образователна интеграция

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван. Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” тук е въвеждането на интеркултурно образование (с основен фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси. По отношение на образователната интеграция Център „Амалипе” работи в партнъорство с над 250 училища, над 2500 учители, висши учебни заведения и множество културни центрове в България.

ЛИЦАТА ЗАД ЕМБЛЕМАТА НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Деян Колев – Изпълнителен директор на Център „Амалипе”,  с професия -Философ и възгледи – Философски; deyan_kolev@yahoo.com

Теодора Крумова – Програмен директор на Център „Амалипе”, с професия – Археолог и възгледи – Откривателски; t_krumova@yahoo.com, t_krumova@amalipe.com

Даниела Кънчева – Счетоводител на Център „Амалипе”, с професия – Счетоводител и възгледи – Изчислителни;

Ташко Кирилов – Сътрудник по Програма “Образование”, amalipe.edu@gmail.com

Нели Николова – Регионален педагогически координатор за област Велико Търново, nikolova_neli1@abv.bg

Силвия Станчева – Регионален педагогически координатор за области Шумен, Търговище, Разград, amalipe.shumen@yahoo.com

Галина Дечева – Регионален педагогически координатор за област Сливен и Бургас, amalipe.sliven@yahoo.com

Силвия Богданова – Регионален педагогически координатор за област Пазарджик и Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Кърджали, amalipe.plovdiv@yahoo.com

Валери Леков – Регионален педагогически координатор за област София – град, София – област, Кюстендил, Перник, Благоевград, amalipe.sofiaedu@yahoo.com

Жанна Василева – Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Русе, Силистра, amalipe.varna@yahoo.com

Йонка Данова – Регионален педагогически координатор за област Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, danova_yonka@abv.bg

Деница Иванова – Kоординатор “Младежки дейности: средношколци и студенти”, amalipe_student@abv.bg