Овластяване на ромската жена и превенция на ранните бракове

Една от основните цели на Център Амалипе е осигуряване на равни шансове за ромската жена и насърчаване нейната все по-активна роля в обществения и политически живот. Това е и хоризонтален принцип на организацията. За постигане на тази цел през годините Център Амалипе работи в няколко насоки: от една страна овластяване на жената в ромската общност, превръщането й в активен член на общността,преодоляване на вредни консервативни практики, които пречат на този процес, а от друга включване проблемите на ромските жени в общите проблеми на жените в България и Европа.

През изминалите години дейността на Център Амалипе за овластяване на ромската жена включваше дейности, насочени към самата общност. Те обхващат както мъжки, така и женски групи, тъй като промяната е възможна само, ако се случва паралелно. Целенасочена е работата на модераторите за активното включване на жените от общността, както в редица застъпнически дейности за подобряване на положението в общността, така и в разрешавнето на множество случаи – на отпадане от училище, на ранни бракове и насилие над жените и др..

Целенасочената работа по превенция на ранните бракове е организирана в няколко паралелни направления:

  1. Работа на общностните и образователни медиатори. Превенция на ранните бракове е основен аспект в тяхната дейност. Тя включва: кампании за превенция; общностни беседи и обучения с родители; работа по случаи
  2. Работа на училищата, работещи по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“. В рамките на програмата е систематизирана методологията за превенция и реакция на случаи от страна на училището, съвместно с родителската общност и участието на ученическите парламени и учениците – наставници, а в рамките на обученията с родители, които Център Амалипе организира темата беше включена като едно от основните области. Център Амалипе разработи специален курс. Специален обучителен курс за превенция на ранните бракове за педагогически специалисти бе разработен и одобрен от МОН в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация. Специално място темата намира и по време на Лидерските академии за представители на ученическите парламенти. Последваща работа за превенция на ранните бракове е и една от задачите, с които са ангажирани членовете на училищните парламенти и учениците наставници.
  3. Работа по конкретни случаи за превенция на ранни бракове или реакция на такива
  4. Партньорство с местните институции. Център Амалипе продължава практиката за създаване на устойчиви партньорства с местните институции по отношение на превенция на ранните бракове. Освен ежемесечните координационни срещи, организирани в различните общини, в които Център Амалипе участва, се организират и срещи на регионално ниво с полицейските управления и заинтересовани страни.
  5. Подкрепа за развитие. Целенасочената политика и работа на Център Амалипе за подкрепа на ромските жени и момичета включва не само преодоляване на традиционни негативни практики в общността, но и подкрепа за продължаване на образованието и развитието. През изминалите години, чрез различни програми („Равен шанс – достъп до средно образование“, собствен библиотечен фонд и др.)  Център Амалипе подкрепи над 300 момичета с учебници и карти за пътуване от населеното място в което живеят, до училището, в което учат. В резултат и от тази подкрепа, момичетата показаха изключително високи резултати. Тези, които завършваха средно образование показаха на държавните зрелостни изпити резултати, по-високи от средните за страната. Голямата част от тях бяха приети в елитни университети, където продължават висшето си образование
  6. Участие в Българската платформа на Европейското женско лоби, на която Център Амалипе е един от основателите. Център Амалипе е единствената ромска организация в Платформата и това гарантира включването и проблемите на ромските жени в дневния ред на жените в България. Те бяха отразени в редица изследвания и публикации. Център Амалипе активно се включи и в кампанията за подкрепа на ратифицирането на Истанбулската конвенция. Център Амалипе се присъедини към становището и на другите експерти и организации за категорична подкрепа за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие от страна на България като доказателство за политическа воля да се вземат решителни мерки срещу това дехуманизиращо явлениеи призова народните представители, отговорните институции, както и медиите и гражданите, да не се поддават на съзнателна подмяна на мащабния проблем с насилието над жени и деца с манипулативни и изкривени тълкувания на достатъчно ясно дефинираните от Конвенцията понятия и цели. Повече информация можете да намерите тук
  7. Център Амалипе участва и в международното ромско женско движение. През 2018 г. взе участие с представителството на ромски жени от различни групи и области в България във Втория международен конгрес на ромските жени, който се проведе на 23 – 24 март в Барселона. Целта на Конгреса беше да събере на едно място ромски жени от цяла Европа, да създаде споделено пространство, където те могат да разкажат своите истории, да обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскват и да търсят заедно решения.През 2018 г. излезе и първият по рода си и дългоочакван сборник със статии  The Romani Women’s Movement: Struggles and Debates in Central and Eastern Europe, 1st Edition (Ромското женско движение: борби и дебати в Централна и Източна Европа) на авторитетното издание Routlage. Място в него намери и статията на Теодора Крумова „Дилемите пред ромсото женско движение в България: от асимилация към овластяване“.

МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ:

Как да организираме дискусия за превенция на ранните бракове

Теодора Крумова. Ранните бракове в ромска общност (презентация)

Петър Малинов. Technologicus на избора: Ранен брак или гимназия (презентация)

Отличени есета в Конкурса “Момичета с мечти – да обърнем страницата”. В началото на 2020г. обявихме ученически конкурс „Момичета с мечти – да обърнем страницата“, който организирахме заедно със Зонта клуб Стара Загора. Целта на конкурса бе да провокира младите хора да създадат послания, насочени към превенция на ранните бракове. Те участваха с есета, видеа и изображения. В конкурса можеха да участват ученици (момичета и момчета) от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина. Получихме много страхотни произведения.

8 март не е само на 8 март: как да организираме дискусия за правата на жените

Теодора Крумова. Политиката не е място за (ромски) жени.(презентация)

Теодора Крумова. Сексизмът в България – история, измерения и перспективи. Препоръка на Съвета на Европа за предотвратяване и борба със сексизма в Европейския съюз (презентация)

Да се ожениш за гетото

В периода 2023 – 2024 г. Български фонд за жените подкрепя институционално Център Амалипе, за да може да развива целенасочена дейност за развитие и овластяване на ромските жени. Подкрепата се осъществява чрез програма “Мисия: възможна” с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.

Да поговорим за…домашното насилие

Дейности за овластяване на ромските момичета и жени (RTransform)

Дейности и материали, проведени в рамките на проект „Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“:

„Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“

Флаер “Да обърнем страницата:„Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“ изтегли от тук.

Брошура “Да обърнем страницата:„Превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в Ромска общност“ изтегли от тук.

Плакат “Насилието не е част от традициите”

PATTERN – Предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромски жени

Подробна информация за ситуацията в България по отношение на домашното насилие спрямо ромски жени можете да изтеглите ТУК

Протокол за домашно насилие спрямо ромски жени: полезно ръководство за професионалисти изтегли ТУК

Видео “Една (не) обикновена история”:

Други видеа по темата за ранните бракове: