Екип

ЛИЦАТА ЗАД ЕМБЛЕМАТА НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Деян Колев – Председател на УС на Център „Амалипе”, автор/ съавтор на повече от 30 публикации за ромска история и култура, мониторинг доклади за политиките за ромска интеграция, анализи и становища; съ-автор на програмата за интеркултурно образование “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която се прилага в над 250 училища в страната

E-mail: deyan_kolev@amalipe.com

 

Теодора Крумова – Програмен директор на Център „Амалипе”, t_krumova@yahoo.com, t_krumova@amalipe.com

 

 

Даниела Кънчева – Счетоводител на Център „Амалипе”

 

Десислава Иванова – Оперативен мениджър, amalipe.coo@gmail.com

тел. 0878-780-616

Образователно направление:

 

 

Анна Великова – Експерт “Образователни програми по програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, edu@amalipe.com

Телефон: 0882540242

 

Деница Иванова – Kоординатор “Младежки дейности”, Координатор “Медии и комуникации”, amalipe_student@abv.bg

Телефон: 0884857578

 

Ирина Василева – Асенова – Регионален педагогически координатор за области Плевен, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, amalipe.vratsa@gmail.com

Телефон: 0886869047

Силвия Станчева – Регионален педагогически координатор за области Шумен, Търговище, Разград, Сливен, amalipe.shumen@yahoo.com

Телефон: 0882074264

Жанна Василева – Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Силистра, Русе и Бургас, amalipe.varna@yahoo.com

Телефон: 0884009023

 

Пламена Петрова – Експерт “Образователни дейности”,

amalipe_frc@yahoo.com
Телефон: 884858655

 

Направление общностно развитие:

 

 Валери Ангелов – Експерт развитие на местната общност, amalipe.monitoring@yahoo.com

Телефон: 0882247945

Атанас Атанасов – Експерт развитие на местната общност, cor.amalipe.vt@abv.bg

Телефон: 0882540209

 

Управителен съвет

Деян Колев

Мария Баева

Теодора Крумова

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Иванов – Уеб дизайнер