Екип

ЛИЦАТА ЗАД ЕМБЛЕМАТА НА ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ”

Деян Колев – Председател на УС на Център „Амалипе”, deyan_kolev@amalipe.com

Теодора Крумова – Програмен директор на Център „Амалипе”, t_krumova@yahoo.com, t_krumova@amalipe.com

 

 

Даниела Кънчева – Счетоводител на Център „Амалипе”

 

Образователно направление:

 

 

Анна Великова – Експерт “Образователни програми по програма “Всеки ученик ще бъде отличник” , edu@amalipe.com

Телефон: 0882540242

 

Деница Иванова – Kоординатор “Младежки дейности”, Координатор “Медии и комуникации”, amalipe_student@abv.bg

Телефон: 0884857578

 

Нели Николова – Програмен координатор “Образователни програми, училищна мрежа и лидерство”, nikolova_neli1@abv.bg

Телефон: 0888671661

Силвия Станчева – Регионален педагогически координатор за области Шумен, Търговище, Разград, amalipe.shumen@yahoo.com

Телефон: 0882074264

 

Галина Дечева – Регионален педагогически координатор за област Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, amalipe.vt@gmail.com

Телефон: 0884912507

Йонка Данова – Регионален педагогически координатор за област Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, danova_yonka@abv.bg

Телефон: 0886869047

Райчо Василев – Регионален педагогически координатор за област София – град, София – област, Кюстендил, Перник, Благоевград, Пазарджик, amalipe.sofiaedu@yahoo.com

Телефон: 

Жанна Василева – Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Силистра, Бургас,  amalipe.varna@yahoo.com

Телефон: 0884009023

 

Таня Христова – Регионален педагогически координатор за област Сливен, Пловдив, Хасково, Кърджали и Ямбол, amalipe.sliven@yahoo.com

Телефон: 0882929160

Пламена Петрова – Експерт “Образователни дейности”,

amalipe_frc@yahoo.com
Телефон: 884858655

 

Направление общностно развитие:

 

 Валери Ангелов – Експерт развитие на местната общността, amalipe.monitoring@yahoo.com

Телефон: 0882247945

Атанас Атанасов – Експерт развитие на местната общността, cor.amalipe.vt@abv.bg

Телефон: 0882540209

 

Управителен съвет

Деян Колев

Мария Баева

Теодора Крумова

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Иванов – Уеб дизайнер