Нови приоритети и обновен политически кабинет на МОН

            Максимално дълго присъствено обучение, подготовка на бюджета за образованието през 2022г., подготовка на първите системни проекти по новата Програма Образование и рестартиране на механизма за пълен обхват ще са приоритетите на МОН до края на 2021г. На половина обновен е и политическия кабинет на Министерството като в него са включени заместник-министрите проф. Константин Хаджииванов, […]

Read More

В Стражица се проведе среща с родители от общността

На 20.09.2021г. се проведе среща с родители на тема: „Подобряване на взаимодействието семейство – училище“. Образователният медиатор  Ирена Михайлова започна с обсъждане и разговори с родители във връзка с това, че учениците трябва да посещават редовно училище. За това и са тези срещи – консултации с родители, тъй като един от най-ефикасните начини, които помагат […]

Read More

В Смядово се проведе среща с родители от общността

На 20.09.2021г. се проведе среща с родители от град Смядово. На срещата присъстваха образователният медиатор към Център “Амалипе” Ремзие Хюсеинова, Силвия Станчева  – Образователен експерт и здравният медиатор Ирина Илиева. Темата на събитието бе „Подобряване на взаимодействието семейство – училище“. Образователният медиатор започна с обсъждане и разговори с родители във връзка с това ,че учениците […]

Read More

Ирена Михайлова, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели, Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо […]

Read More

В град Смядово се проведе среща с родители от родителския клуб

На 17.09.21 г. се проведе работна среща с родители, която образователният медиатор Ремзие Хюсеинова организира Гости на срещата бяха: Силвия Станчева – педагогически координатор към ЦМЕДТ Амалипе  и Ангел Ангелов – образователен медиатор от гр. Шумен. Силвия и Ангел, както и Ремзие, запознаха родителите със своя богат житейски и професионален опит, свързан с интеграцията на […]

Read More

Работа на терен се проведе в Батак с родителите на учениците в Основоно училище

На 17.09.2021 в село Батак медиаторът Стефан Стефанов и директорът на ОУ “Св. Св Кирил и Методий” г-н Шенай Нуриев проведоха срещи с родители на ученици, които учат в училището. По време на теренната работа бяха направени консултации относно нуждите им.   Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по […]

Read More

МОН обяви удължаването на Националната програма „Отново заедно“

Министерският съвет гласува удължаване на Националната програма „Отново заедно“, като новият й срок е до 14 септември 2022 г. Взетото решение се отнася до използване на ресурса, отделен през 2021 г., който не можа да бъде изцяло изразходван поради четвъртата вълна на Ковид пандемията. Към този момент не е предвидено увеличаване на финансирането на програмата […]

Read More

Деян Димитров и ОУ “Васил Левски” Видраде с награда Почетен знак на Президента

На 14.09.2021 г., ОУ „Васил Левски“ с.Видраре, общ. Правец беше посетено от г-жа Валентина Танева – Съветник по образование, наука и иновации на Президента на Републиката. Тази висока чест бе оказана на училището по повод връчването на Почетен знак на президента на Република България по повод патронния празник и за високите постижения в образователната и […]

Read More

Политически и дипломатически гости бяха част от откриването на учебната година в училищата от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”

За пореден път Център Амалипе бе част от празника на ученици и родители по време на откриването на учебната година. Макар и до последно ситуацията да бе несигурна, а мерките да ограничиха на много места мащабността на първия учебен ден, ние се постарахме да покажем своята подкрепа на училищата в мрежата “Всеки ученик ще бъде […]

Read More

Проф. Николай Денков ще продължи да бъде служебен Министър на образованието и науката

Проф. Николай Денков ще продължи да бъде служебен Министър на образованието и науката в новото служебно правителство, обнародвано с Указ на Президента в Държавен вестник от 16.09.2021. Предстои да бъде оповестен и политическият кабинет на МОН за новия период. Николай Денков е професор по физико-химия, доктор на науките в Софийски университет. Автор е на над […]

Read More
Page 1 of 4712345...102030...Last »