Лидерска академия – реализацията на младите чрез нови приятелства, вдъхновения и емоции

“Най-смислените две събития на месеца – Парламентарен контрол с председателите на училищните парламенти на Северна и Южна България”. С тези думи народният представител Елисавета Белобрадова определи двете Лидерски академии (съответно за Северна и Южна България), които Център Амалипе организира през последните 2 седмици. “Председателите на парламентите от Северна и Южна България ни разкъсаха от истински […]

Read More

Информационни дни за конкурса на ЦОИДУЕМ

Крайният срок на ежегодния конкурс за проекти към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е 2 декември. През 2022 г. има някои различия в приоритетите и формулярите, с които училища, детски градини, общини и РУО могат да кандидатстват. За да изяснят тези различия и да дадат повече пояснения на потенциалните кандидати, ЦОИДУЕМ […]

Read More

Център Амалипе проведе срещи с общността в няколко населени места по проект ERELA

Център Амалипе проведе срещи с ромската общност по проект ERELA (Равенство за ромите чрез разширен достъп до правна помощ). По време на срещите участниците дискутираха различни случаи на дискриминация, които са идентифицирани, но не са докладвани. Освен това самите участници споделиха свои лични примери за случаи на дискриминация. Повече за това как са преминали срещите […]

Read More

ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция – 2022

До 17.30 часа на 2 декември 2022 държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви дългоочаквания ежегоден конкурс […]

Read More

Важно за училищата и детските градини, получаващи средства за работа с уязвими групи

До 8 декември училищата и детските градини могат да нанасят корекции в НЕИСПУО, работна карта „Характеристики на средата“ относно образователните и социалните характеристики на семействата на своите ученици. Това е особено важно, т.к. именно информацията за образователният статус на семействата определя дали съответното училище/ ДГ  попада в една от петте категории на образователни институции с […]

Read More

Образователни медиатори от град Средец връщат деца в училище

Образователните медиаторите към  СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Средец Бинка Ангелова, Каралайн Костова, Деспа Модестева и Божидар Атанасов  проведоха теренна работа  в с. Драчево, общ. Средец. Работата на  медиаторите бе свързана с разговари с родители във връзка с отсъствията и информираността на родителската общност.  За целта се мотивираха родители и ученици  в насока  […]

Read More

Медиатори, директори на училища, активисти и доброволци отбелязаха Деня на толерантността

Образователни медиатори, директори на училища от цялата страна, които са част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, отбелязаха за пореден път Деня на толерантността. Международният ден на толерантността на 16-ти ноември 2022 година бе отбелязан с множество кампании. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларацията за принципите […]

Read More

Представители на централната, областната и местната власт се явиха на „Парламентарен контрол“  пред председатели на ученическите парламенти от Северна България

Какви са възможностите за гражданско участие на младите хора и по какъв начин те могат да влияят на решенията на политиците на национално, областно и местно ниво бяха дискутирани по време на Интеркултурната младежка академия за гражданско участие и толерантност, организирана от 10 – 13 ноември 2022 г. в град Дряново. „Какво Ви костваше в […]

Read More

Предстоящо: Център ,,Амалипе“ и Образователни медиатори от цялата страна ще отбележат 16-ти ноември Деня на толерантността.

Център „Амалипе“ и образователни медаитори от цялата страна, които са част от мрежата на образователните медиатори, ще отбележат Международния ден на толерантността на 16-ти ноември 2022 година с множество кампании. На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на […]

Read More

Община Смядово, Болярово, Ветрино ще отбележат Деня толерантността 16-ти ноември

 Ветрино  На 15.11.22 г. Образователен Медиатор Гинка Георгиева към Център “Амалипе“ с партньорство с община Ветрино  и община Смядово ще отбележи “Деня на толерантността” в СУ “Христо Ботев”. Събитието ще бъде отбелязано в първи А и първи б  клас от 14.00 ч. Гинка Георгиева ще проведе отворена  дискусия на тема “Всички под едно небе” с […]

Read More
Page 5 of 84« First...34567...102030...Last »