Образователни медиатори

В тази секция може да намерите актуални ресурси за работата на образователния медиатор

 

 

Примерна карта за определяне на диференцираното заплащане на ОМ

Презентация за основни специфики на работата на образователния медиатор

Презентация за ромските групи в България

Презентация за работа в общността

Презентация за работата на родителския клуб

Наръчник за родители “Активни родители за успешни деца”

Презентация за Програма “Всеки ученик ще бъде отличник”

Общностна анкета за кратографиране на общността

Годишен работен план на образователен медиатор

Протокол

Присъствен списък за срещи 

Месечен отчет на образователния медиатор

График на родителски клуб

Видеоматериали:

Образователните медиатори – помощници, приятели и герои за децата. Предаване: Малки истории, 23.09.2020

Другата страна на ромските махали

Фейсбук страница – Мрежа на образователните медиатори

Заявка за членство в мрежата на образователните медиатори в България