Наръчници

Ръководство за ангажиране със Съюз на равенството: Стратегия за равенство между половете 2020-2025

Българска платформа към Европейско женско лоби публикува Ръководство за ангажиране със Съюз на равенството: Стратегия за равенство между половете 2020-2025. Целта на тази публикация е да представи Стратегията за равенството между жените и мъжете в Европа, която е непозната както за българските граждани, така и за българските политици.

Ние, организациите-членове на Българска платформа към Европейско женско лоби се надяваме с настоящата публикация да провокираме действия от страна на българските политици, които ще допринесат за преодоляване на съществуващите неравенства между жените и мъжете у нас. Нашата цел е и да привлечем съмишленици, с които да обединим усилия и заедно да премахнем насилието, основано на пола, да преборим стереотипите, основани на пола, да преодолеем неравенството на пазара на труда, да преодолеем разликата в заплащането и пенсиите, да постигнем равновесие по отношение на ръководната роля в цялото общество. С други думи, да превърнем България в едно по-добро място за живеене и на жените и на мъжете.

Нашето „Ръководство за ангажиране със „Съюз на равенството: 2020 – 2025“ има за цел да създаде съюз от съмишленици, които вярват, че равнопоставеността между половете ще създаде един по-добър свят. Можете да го изтеглите от тук.

Наръчник Противодействие на онлайн езика на омразата срещу ромите: Инструментариум за организации и активисти на гражданското общество

  “Свобода без омраза” е двугодишна програма, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС). Тя тества и оценява ефективни кампании за противодействие на онлайн езика на омразата срещу ромските общности в България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия и в цяла Европа. С нарастването на крайно десните групи и все по-изявения ксенофобски дискурс, през последните години все по-често се наблюдава възраждане на речта на омразата срещу ромите. България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия имат едни от най-големите ромски общности в Европа, пропорционални на тяхното население, при които се наблюдава засилено използване на онлайн език на омраза срещу тях. Това налага организирането на кампании с цел противодействие на омразата, в които участието на представителите на ромския етнос е от основно
значение, особено чрез платформите за социални медии. Този наръчник е разработен от Група за правата на малцинствата в Европа (MRGE) с цел разпознаване и противодействие на езика на омразата.

Наръчникът можете да намерите тек: Изтегли

 

 

 

‘Активни родители за успешни деца’ – Наръчник на активния родител в помощ на училищата и детските градини, които обучават ромски деца

Всеки ученик ще бъде отличник!

Всеки родител е важен за неговото дете! Всяко дете е важно за своя родител! Именно желанието да се срещнем в името на доброто бъдеще на нашите деца е причината за създаването на този Наръчник. За да постигне най-доброто за своите деца, необходимо е родителите и местната общност да имат желание, да могат да участват и да влияят върху вземането на важни решения във всички сфери на училищния живот, а училището да бъде готово за това партньорство. Активността и организираността са важни условия за това.

Скъпи родители, с вашето активно участие ще допринесем за това всеки ученик да бъде отличник, а училището да се превърне в център на общността!

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Наръчник по толерантност ‘Младежта е толерантност’

Наръчникът, който държите в ръцете си, ще ви даде богата информация относно ромската култура и история и какви са съществуващите стереотипи сред младите хора спрямо ромите и други етнически групи. Ще ви научи как да бъдете по-толерантни един към друг и да приемате различията си като ценност, а не като недостатък. Той предлага изпитани и работещи методи за работа с младежи, тествани от екипите на партньорите по проекта. Това издание показва как заедно можем да се борим за преодоляването на стереотипите, ксенофобията и расизма.

Този наръчник се издава от Център “Амалипе” и е изготвен от екип в рамките на проект “Младежта е толерантност – преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора”. Той подпомага работата на младежките доброволчески клубове, създадени по проекта и е изключително полезен за надграждане културата на толерантност сред младите хора в училищата, университетите и местата, които младежите посещават в свободното си време. Наръчникът ще бъде полезен за учители, преподаватели, обучители на връстници и всички, които се занимават с проблемите на толерантността, културното многообразие и борбата с дискриминацията.

„Единственият фактор, който може да ви осигури спасение или защита от разрушителното въздействие на гнева и омразата, е практикуването на толерантност и търпение.“

Далай Лама

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли