БЕЛГИЯ БЪЛГАРИЯ ГЪРЦИЯ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ИСПАНИЯ

 

БЕЛГИЯ БЪЛГАРИЯ ГЪРЦИЯ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ИСПАНИЯ

 


 

This Platform was produced within the projects “NOSEGREGATION: Local Action Against School Segregation of Roma”, funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Project No 848854 and “Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria (SKHC)”, funded by the European Union and the Council of Europe, implemented by the Council of Europe
The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.”
Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и девет училища в над 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България. Обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. В рамките на проекта младежи от цялата страна от началото на годината проведоха обучения тип “връстници обучават връстници” и кампании на граждански и мултикултурни теми.