ФОНД “ИСКАМ ДА УЧА”

Искаш ли да си полезен и да помогнеш на някого да сбъдне мечтата си? Представяш ли си, че може след няколко години да срещнеш млад учител, лекар или експерт, който работи и се развива, а ти да си част от причината това да е станало възможно? Колко горд ще си? Колко удовлетворен? Само си представи…

А как може това да се случи? Сега ще ти разкажем…

Мнозина деца от уязвими групи не могат да продължат своето образование във висше учебно заведение поради финансовата бариера и липсата на подкрепа от родителите, за които или висшето образование не е ценност, или нямат средствата за това. Повечето ученици имат за цел да завършат своето средно образование, за да започнат работа и да подпомогнат финансово семействата си, а това ги ограничава в развитието им като личности и реализацията им на пазара на труда. Образованието е най-прекия път към успешна реализация в живота, изразяваща се в постигането на финансов успех, независимост и уважение  в обществото. В още по-голяма степен това важи за ромските момичета, които често са жертва на множествена дискриминация. В ромската общност има огромен потенциал, който може да помогне България да стане по-развита и икономически по-силна държава. Жените в общността могат да помогнат този процес да се случи много по-бързо, особено ако м бъде даден този шанс …

Целта ни е да наберем паричен фонд за ученици, които са на прага на висшето образование и имат желанието и уменията да продължатда учат, но нямат тази възможност, поради независещи от тях причини. Със събраните средства ще подпомогнем подбрани чрез конкурс и приети в университет в България младежи, като взависимост от събраната сума те ще бъдат подпомогнати с университетска такса или други материали, необходими за тяхното следване. Качественото образование е ключът към по-качествен живот, конкурентоспособност на пазара на труда и постигане на независимост. В същото време кампанията не е насочена към подпомагане само на младежите от ромската общност, които искат да учат, а към всички младежи, които се намират в сходни затруднени условия. Защото всяко дете, което иска да учи, трябва да има този шанс!

Образованите хора са уважавани и ценени в обществото!

Образованите хора мислят различно!

Образованите хора различават доброто от лошото и се стремят към него!

Образованите хора помагат на себе си и на околните, за да се справят с предизвикателствата на съвременния динамичен свят!

Нека да помогнем днес и сега, защото бъдещето е в образованите деца!

Ако и ти искаш да помогнеш, ето как може да го направиш:

  • чрез паричен превод на нашата банкова сметка:

Банка: Обединена българска банка

Адрес: В.Търново 5000, ул. Васил Левски 29А

Bank code/SWIFT: UBBSBGSF

IBAN: BG71 UBBS 8002 1043297030

Титуляр на сметката: ЦМЕДТ Амалипе

Основание: Фонд “Искам да уча”

Основание: Фонд Искам да уча

Всяка помощ, без значение колко е голяма, е от значение. Всеки лев ще помогне за по-доброто бъдеще на младежите на България, които имат нужда от подкрепа, за да сбъднат мечтите си.

Условия на кампанията

Повече за кампанията и как можете да се включите, очаквайте тук!

Още информация:

Фонд “Искам да уча”

Запознайте се и с няколко вдъхновяващи истории на младежи, които получиха помощ като ученици и днес вече са успешни студенти:

Ашкинар Мехмедова: “Моите мечти никога не спят.”

Участникът в програма Равен шанс Ваньо Евдокимов за успехите и мечтите

Чрез така нужната помощ много студенти вече успяха и завършиха успешно своето висше образование. А днес вече са успешни реализирани професионалисти. С историите на ромските студенти по медицина, които публикувахме през 2014г. може да се запознаете от книжката “Когато мечтите се сбъдват…” – Личните истории на ромски студенти в медицински университети”, които можете да  прочетете тук.

———————————————

Център “Амалипе” е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. Самото име показва целите и начина на работа на организацията –  „Амалипе“ е ромска дума, която означава „приятелство“: работейки за интеграция на ромите, ние включваме хора от всички етноси. Това ще помогне за по-добрия живот на всички етноси и активни хора от всички етноси трябва да участват в този процес. И този път минава през ОБРАЗОВАНИЕТО, което се опитваме да дадем на децата, родителите и общността, с която работим, заедно с близо 300 училища от цялата страна, обединени в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и над 250 образователни медиатори.