Фонд “Искам да уча!”

Мнозина деца от уязвими групи не могат да продължат своето образование във висше учебно заведение поради финансовата бариера и липсата на подкрепа от родителите, за които или висшето образование не е ценност, или нямат средствата за това. Повечето ученици имат за цел да завършат своето средно образование, за да започнат работа и да подпомогнат финансово семействата си, а това ги ограничава в развитието им като личности и реализацията им на пазара на труда. Образованието е най-прекия път към успешна реализация в живота, изразяваща се в постигането на финансов успех, независимост и уважение  в обществото. В още по-голяма степен това важи за ромските момичета, които често са жертва на множествена дискриминация. В ромската общност има огромен потенциал, който може да помогне България да стане по-развита и икономически по-силна държава. Жените в общността могат да помогнат този процес да се случи много по-бързо, особено ако м бъде даден този шанс …

Целта ни е да наберем паричен фонд за ученици, които имат желанието и уменията да продължат своето образование, но нямат тази възможност, поради независещи от тях причини. Качественото образование е ключът към по-качествен живот, конкурентоспособност на пазара на труда и постигане на независимост. В същото време кампанията не е насочена към подпомагане само на младежите от ромската общност, които искат да учат, а към всички младежи, които се намират в сходни затруднени условия. Защото всяко дете, което иска да учи, трябва да има този шанс!

Образованите хора са уважавани и ценени в обществото!

Образованите хора мислят различно!

Образованите хора различават доброто от лошото и се стремят към него!

Образованите хора помагат на себе си и на околните, за да се справят с предизвикателствата на съвременния динамичен свят!

Нека да помогнем днес и сега, защото бъдещето е в образованите деца!

Условия на кампанията

Повече за кампанията и как можете да се включите, очаквайте тук!

Още информация:

Подкрепи бъдещ студент без възможности чрез фонд “Искам да уча!”

———————————————

Център “Амалипе” е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. Самото име показва целите и начина на работа на организацията –  „Амалипе“ е ромска дума, която означава „приятелство“: работейки за интеграция на ромите, ние включваме хора от всички етноси. Това ще помогне за по-добрия живот на всички етноси и активни хора от всички етноси трябва да участват в този процес. И този път минава през ОБРАЗОВАНИЕТО, което се опитваме да дадем на децата, родителите и общността, с която работим, заедно с близо 300 училища от цялата страна, обединени в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и над 250 образователни медиатори.