Ресурси

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Презентация на тема “Разнообразието на етносите: Ромски групи” Изтегли тук.

Пример за изработване на годишен план за работата на образователния медиатор и линкове за изтегляне на материали.

Януари

Отбелязване на Василица – Ромската нова година на 14.01. Материали, които може да използвате: Брошура Василица 2022 Брошура Василица 2023Флаер Василица, Насоки Василица

Провеждане на първа среща между вас, училищното настоятелство и общността;
Среща с формирана женска група – https://amalipe.bg/programi/roma-women/
Среща с формиран родителски клуб – https://amalipe.bg/romsko-obrazovanie/prevencia-otpadane/rabota-s-roditeli/
Срещи с формирана група с доброволци – https://amalipe.bg/za-nas/dobrovolcheska-mreja/
Провеждане на беседи с родители във връзка с редовното посещение на децата им на училище – https://amalipe.bg/tag/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/page/2/
Издирване на деца, които не ходят на училище, разговори с родители;
Работа на терен сред ромската общност – https://amalipe.bg/?s=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот.

Февруари

• Отбелязване на 21 февруари – Ден на Майчиния езикпример на отбелязване. Материали, които може да използвате: Флаер 21 февруари МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИКПлакат 21 февруари МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК.

Работа на терен издирване на ученици;
• Беседа на тема „ранни бракове“ с родители и ученициинфо
• Срещи с Младежка група;
• Последната седмица от месец Февруари отбелязване на „Ден на Розовата Фланелка”;
• Ежедневни срещи и разговори с родителите свързани с превенцията на отпадането на деца от училище;
• Работа с родителски клуб.

Март

• Отбелязване на „Баба Марта“;
• Среща с женската група – “Да превърнем всеки ден в 8 март” ;
• Отбелязване на 3-ти март Денят на Освобождението на България от османско иго;
• Отбелязване на 21-ви март – международен ден на етническата толерантност;
• Среща с родителския клуб;
• Среща на успели роми с родители;
• Работа с деца, които отсъстват от училище и не посещават редовно часовете.

Април

• Отбелязване на Международния ден на Ромите – 08.04 – Тук ще да намерите материали, които можете да използвате за 8 април.
• Срещи с доброволци насърчаване да продължат своето образование;
• Беседи за „ранните бракове“;
• Отбелязване на 07.04 – Международен ден на здравето;
• Отбелязване на Денят на книгата 23.04 – Четене в училище с ученици и доброволци.

Май

• Отбелязване на 06-ти май – Едерлези /Гергьовденброшура; Повече информация за празника – https://amalipe.bg/za-romite/kalendarni-praznici/
Отбелязване на 24-ти май „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”;
• Беседи, срещи с ученици;
• Среща с родители, учители, представители на местната общност;
• Работа на терен;
• Среща на родителския клуб.

Юни

• Отбелязване на 1 Юни ден на детето;
• Решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище;
• Отбелязване на 10-ти юни – ден на ромската жена с женската група;
• Срещи с доброволци за насърчаване да продължат своето образование;
• Провеждане на среща с родителския клуб.

Юли

• Провеждане на срещи с общността;
• Провеждане на среща с женска група;
• Провеждане на среща с родителски клуб;
• Работни срещи с институции.

Август

• Отбелязване на 2-ри август – международния ден на ромския холокост – https://amalipe.bg/holokost-roma-2021/;
Работа с родители.

Септември

• 15 Септември първи учебен ден
• Провеждане на срещи с общността;
• Провеждане на среща родителски клуб;
• Провеждане на беседи с родители във връзка с редовното посещение на деца им на училище;
• Издирване на деца, които не ходят на училище, разговори с родители;
• Среща с успели роми с родители.

Октомври

• Отбелязване на седмица на ромската гордост и култура от 04-10-ти октомври – Пример за отбелязване – https://amalipe.bg/roma-pride/;
Беседи на тема „ранни бракове“ с родители и ученици;
• Провеждане на среща с женска група;
• Среща с успели роми в училище с деца;
• Информационни беседи с родители.

Ноември

• Отбелязване на 1-ви Ноември ден на народните будители;
• Отбелязване на международния ден на ромския език на 5-ти ноември – https://www.youtube.com/watch?v=4WKfpzX7D20;
Отбелязване на Деня на Бащата на 13-ти ноември;
• Отбелязване на Деня на Толерантността на 16-ти ноември, брошура; Цветя на толерантността (могат да бъдат оцветявани или разпечатани на цветна хартия); още няколко идеи как можете да организирате Денят на толерантността
• Срещи с родители и ученици.

Декември

• Отбелязване на международния ден на доброволеца на 5-ти декември;
• Провеждане на срежа с женска група;
• Отбелязване на световния ден на човешките права на 10-ти декември;
• Среща с родителски клуб.