Ресурси

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Презентация на тема “Разнообразието на етносите: Ромски групи” Изтегли тук.

Пример за изработване на годишен план за работата на образователния медиатор и линкове за изтегляне на материали.

Януари

Отбелязване на Василица – Ромската нова година на 14.01. Материали, които може да използвате: Брошура Василица 2022 Брошура Василица 2023Флаер Василица, Насоки Василица

Провеждане на първа среща между вас, училищното настоятелство и общността;
Среща с формирана женска група – https://amalipe.bg/programi/roma-women/
Среща с формиран родителски клуб – https://amalipe.bg/romsko-obrazovanie/prevencia-otpadane/rabota-s-roditeli/
Срещи с формирана група с доброволци – https://amalipe.bg/za-nas/dobrovolcheska-mreja/
Провеждане на беседи с родители във връзка с редовното посещение на децата им на училище – https://amalipe.bg/tag/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/page/2/
Издирване на деца, които не ходят на училище, разговори с родители;
Работа на терен сред ромската общност – https://amalipe.bg/?s=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот.

Февруари

• Отбелязване на 21 февруари – Ден на Майчиния езикпример на отбелязване. Материали, които може да използвате: Флаер 21 февруари МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИКПлакат 21 февруари МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК.

Работа на терен издирване на ученици;
• Беседа на тема „ранни бракове“ с родители и ученициинфо. Отбележете 14 февруари не просто като ден на влюбените, а използвайте това като повод, за да поговорите още веднъж за ранните бракове, за това на каква възраст се създава семейство. Как да направите това, можете да видите тук, като използвате следните ресурси

• Срещи с Младежка група;
• Последната седмица от месец Февруари отбелязване на „Ден на Розовата Фланелка”;
• Ежедневни срещи и разговори с родителите свързани с превенцията на отпадането на деца от училище;
• Работа с родителски клуб.

Март

• Отбелязване на „Баба Марта“;
• Среща с женската група – “Да превърнем всеки ден в 8 март” ;
• Отбелязване на 3-ти март Денят на Освобождението на България от османска власт;
• Отбелязване на 21-ви март – Международен ден за борба с расовата дискриминация. Оттук можете да изтеглите брошура, която да разпечатате 2 страници на 1;
• Среща с родителския клуб;
• Среща на успели роми с родители;
• Работа с деца, които отсъстват от училище и не посещават редовно часовете.

Април

• Отбелязване на Международния ден на Ромите – 08.04 – Тук ще да намерите материали, които можете да използвате за 8 април.
• Срещи с доброволци насърчаване да продължат своето образование;
• Беседи за „ранните бракове“;
• Отбелязване на 07.04 – Международен ден на здравето;
• Отбелязване на Денят на книгата 23.04 – Четене в училище с ученици и доброволци.

Май

• Отбелязване на 06-ти май – Едерлези /Гергьовденброшура; Повече информация за празника – https://amalipe.bg/za-romite/kalendarni-praznici/
Отбелязване на 24-ти май „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”;
• Беседи, срещи с ученици;
• Среща с родители, учители, представители на местната общност;
• Работа на терен;
• Среща на родителския клуб.

Юни

• Отбелязване на 1 Юни ден на детето;
• Решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище;
Отбелязване на 10-ти юни – ден на ромската жена с женската група;
• Срещи с доброволци за насърчаване да продължат своето образование;
• Провеждане на среща с родителския клуб.

Юли

• Провеждане на срещи с общността;
• Провеждане на среща с женска група;
• Провеждане на среща с родителски клуб;
• Работни срещи с институции.

Август

• Отбелязване на 2-ри август – международния ден на ромския холокост – https://amalipe.bg/holokost-roma-2021/;
Работа с родители.

Септември

• 15 Септември първи учебен ден
• Провеждане на срещи с общността;
• Провеждане на среща родителски клуб;
• Провеждане на беседи с родители във връзка с редовното посещение на деца им на училище;
• Издирване на деца, които не ходят на училище, разговори с родители;
• Среща с успели роми с родители.

Октомври

• Отбелязване на седмица на ромската гордост и култура от 04-10-ти октомври – Пример за отбелязване – https://amalipe.bg/roma-pride/;
Беседи на тема „ранни бракове“ с родители и ученици;
• Провеждане на среща с женска група;
• Среща с успели роми в училище с деца;
• Информационни беседи с родители.

Ноември

• Отбелязване на 1-ви Ноември ден на народните будители;
• Отбелязване на международния ден на ромския език на 5-ти ноември – https://www.youtube.com/watch?v=4WKfpzX7D20;
Отбелязване на Деня на Бащата на 13-ти ноември;
• Отбелязване на Деня на Толерантността на 16-ти ноември, брошура; Цветя на толерантността (могат да бъдат оцветявани или разпечатани на цветна хартия); още няколко идеи как можете да организирате Деня на толерантността
• 25 ноември – Международен ден за борба с домашното насилие. Повече за кампанията, можете да намерите тук. А информация за дейностите, които може да организирате, можете да видите тук.

• Срещи с родители и ученици.

Декември

• 5 декември: Отбелязване на международния ден на доброволеца
• 8 декември: празник на студентите – добър повод на повишим мотивацията за образование; може да поканим ромски студент да поговори с ученици и/или родители; да направим “Алея на славата” с успели младежи, които са студенти и др.

• Провеждане на срежа с женска група;
• 10 декември: Отбелязване на световния ден на човешките права;
• Среща с родителски клуб.