Национална кампания: 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени. Включи се и ти!

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Обявен е за такъв с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. В тази връзка Център Амалипе организира седмица за борба с насилието над жените, в която с различни инициативи могат да се включат училища, образователни медиатори, активисти, активни младежи и др.

Още през 1981 г. активисти от различни организации отбелязват 25 ноември като ден срещу насилието. Тази дата води началото си от жестокото убийство през 1961 г. на трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република, по заповед на доминиканския диктатор Рафаел Трухильо (1930-1961).

Насилието над жени е “невидимо”, често остава незабелязано, защото от страх за живота си, последствията, които самите жертви или техните деца ще търпят, както и срам от общността, жертвите нерядко не подават сигнали, не свидетелстват и не завеждат съдебни дела, старателно крият синините и болката. Техните човешки права биват погазвани, а завладелият ги страх е пречка за тяхното спасение.

25 ноември е ден, който е за всички жени, които живеят в страх, понасят ежедневни физически и психически удари върху тялото и психиката си, борят се за нормално третиране, съществуване, борят се за живота си. Защото насилието не подбира според раса, възраст, принципи, ниво на образование. Но то може да бъде спряно, жертвите могат да бъдат спасени, а тези, които не са били “докоснати” от него – да им се даде модел на поведение, оръжия, с които да станат бранители на всички останали, чувстващи се сами в борбата си срещу насилника. Защото насилието не е индивидуален проблем, никоя жена не е предпазена от това да го изтърпи. 

За насилието трябва да говорим – непрекъснато, непримиримо, убедено, докато всички започнат да го забелязват (във всичките му форми и прояви), реагират и приемат за недопустимо съществуването му. Колкото повече говорим по темата, колкото повече малки стъпки прави всеки отнас, толкова по-бързо ще обезсилим стереотипите, ще съберем сили и кураж, ще спрем да се чувстваме виновни, че го предизвикваме и просто ще имаме силите и смелостта да отстояваме и да бъдем себе си.

Включи се и ти!

Повече информация за проблемът “Домашно насилие” в ромска общност, можете да видите тук.

В България, насилието спрямо жени е стереотипизирана тема, свързана с много табута и предразсъдъци. Още по-натоварена със стереотипи е темата в ромска общност. Това мотивира Център “Амалипе” да се включи като партньор в няколко международни инициативи, които са насочени към овластяване на ромските жени и преодоляване на традиционни практики, които имат негативни последствия върху равния достъп на ромските жени. Една от тях е проектът PATTERN, чрез който успяхме да достигнем до ромските жени и да им помогнем да осъзнават какво е естеството на домашното насилие. Продукт на тази инициатива е филмът “Обърни страницата”:

RТransform е другата инициатива, която е насочена към активното приобщаване на ромските жени и момичета в социалния живот и гарантирането на техните права. Проектът се фокусира върху насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за ромските жени. Проектът допринася за овластяване и подпомагане на ромската общност, като се фокусира върху образователната система, която е ключова област за постигане на тяхното социално включване и за подобряване на достъпа им до права. Основно право на всяка жена е да бъде свободна и щастлива.
Именно затова се обявява и за елиминиране на насилието срещу ромски жени.
Това може да стане вътре в общността като бъдат организирани срещи, на ромски жени и момичета от различни поколения. Защото когато си подадем ръка една на друга, ние ставаме силни и смели да се осмелим да се обявим срещу насилието. Днес на много места “момичетата с мечти” ще направят срещи, на които ще говорят за това, че всяка една заслужава живее без насилие в своето ежедневие. 

Във връзка с 25 ноември – Международен ден за борба с насилието над жените, Център Амалипе организира седмица за борба с насилието над жените, в която с различни инициативи могат да се включат училища, образователни медиатори, активисти, активни младежи и др.

Как можете да се включите, ако искате да отбележите седмицата за борба с домашното насилие:

  1. Организирайте дискусия в общността за това какво е домашното насилие, как да го разпознаем, какви са неговите прояви, как може да помогне всеки един от нас. Съберете майки от родителския клуб или младежи. Можете да намерите материали за това тук. Свободно може да ползвате, плакатите, брошурите и видеоматериалите, които сме разработили в рамките на различни наши дейности.
  2. Организирайте информационна кампания – можете да разлепите материали, плакати и да раздадете брошури – можете свободно да ги разпечатвате от нашата страница или да ни пишете и да ви изпратим материали
  3. Организирайте онлайн дискусия с:
  • родители
  • ученици

Бъдете активни!!! 25 ноември е денят, но нашата кампания не е ограничена само в този ден! Ние ще продължим през цялата седмица … а и след това!

Защото всяка жена има право да изживее мечтите си!

Още материали за домашното насилие, можете да намерите тук:

Информационна брошура „ДА ОБЪРНЕМ СТРАНИЦАТА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТОНАСИЛИЕ И ВРЕДНИ ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ В РОМСКА ОБЩНОСТ“

Информационен флаер „ДА ОБЪРНЕМ СТРАНИЦАТА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТОНАСИЛИЕ И ВРЕДНИ ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ В РОМСКА ОБЩНОСТ“

Плакат „ДА ОБЪРНЕМ СТРАНИЦАТА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТОНАСИЛИЕ И ВРЕДНИ ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ В РОМСКА ОБЩНОСТ“

Видео „ДА ОБЪРНЕМ СТРАНИЦАТА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТОНАСИЛИЕ И ВРЕДНИ ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ В РОМСКА ОБЩНОСТ“