Публикации

Тук можете да намерите всички публикации на Център Амалипе, разделени в няколко категории:

СТАНОВИЩЕ относно предложение на РУО Добрич за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и изключването на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Център „Амалипе“ изразява своята силна тревога относно предложението на началника на РУО-Добрич относно Държавният план-прием за 2024-2025 год. В предложението се предвижда ОбУ „Добри Войников“, с. Победа да не осъществи прием за 8 клас, което е в разрез с желанието на учениците и техните родители, нанася сериозни щети на училището и на практика е стъпка […]

Read More

Предстоящото в образованието: нови, продължаващи и отсъстващи ангажименти

Деян Колев Продължаване и разширяване на ключови образователни политики от предходните години, напълно иновативни политически решения по други важни тематични области, като делегираните училищни бюджети и качеството на образование, както и липса на експлицитни ангажименти към теми като интеркултурното образование, образователната интеграция, училищната сегрегация и др. Това може да бъде видяно в тематичните Приложения към […]

Read More

Център “Амалипе” изготви Протокол за домашно насилие спрямо ромски жени: полезно ръководство за професионалисти

В опит да допринесат за превенцията и борбата с домашното насилие срещу ромски жени, организации, участващи в инициативата PATTERN, сред които е и Център “Амалипе”, разработиха Протоколи за домашно насилие спрямо ромски жени, които да помагат и подкрепят професионалистите и медиаторите, работещи със случаи на домашно насилие спрямо ромски жени. Домашното насилие спрямо ромски жени […]

Read More