Старт на уебинарите на Професионалната директорска общност “Всеки ученик ще бъде отличник”

През новата учебна година Професионалната директорска общност „Всеки ученик ще бъде отличник“ ще апробира модела „Обединена интерактивна образователна мрежа Амалипе“ – среда за обмен на идеи, дискусии и споделеност… И за да сме готови да посрещаме предизвикателствата заедно, както винаги сме го правили, стартираме поредица от он-лайн срещи и събития, в които директори и експерти […]

Read More

Голяма Богородица в Община Шабла

На 2 август в градския парк в град Шабла по проект “Заедно можем повече” се проведе честването на Голямата Богородица. Празникът се празнува в повечето ромски семейства на 28 август. На събитието присъстваха родителите и децата  както от малцинството така и от мнозинството. Родителите бяха посрещнати от момичета, облечени в ромски носии с питка и шарена […]

Read More

Разяснения относно медиаторите по “Подкрепа за успех” в началото на учебната година

И през новата учебна 2020 – 2021 година проект Подкрепа за успех ще финансира стотици образователни медиатори, чиято дейност подпомага съответните училища в работата с родителите. Екипът на проекта подготви актуализиран списък на училищата и часовете за тяхната заетост. Директорите трябва отново да проведат процедура за избор, независимо дали смятат да продължат работа с вече […]

Read More

Практически съвети за най-неотложните действия преди началото на новата учебна година

Първите дни на месец септември винаги са използвани за подготовката на успешния в организационно отношение старт на новата учебна година. Основното предизвикателство пред училищата и детските градини през новата учебна 2020-2021 година ще бъде подсигуряването на здравето и на нормалното протичане на учебния процес в условията на пандемията от covid-19. Затова дните преди 15-ти септември […]

Read More

Участниците в програма “Равен шанс” завършват годината с Много добър успех

Сто и тридесет и девет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2019-2020г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Като в края на втори срок 20 от тях получиха и таблети по Програмата, за да могат да се […]

Read More

Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Ковид 19. Какво казват и какво пропускат да кажат Насоките?

Очаква ни много различна учебна година, през която ще се редуват присъствена форма и обучение в електронна среда от разстояние. По-голямата част от учениците и учителите ще започнат присъствено като паралелки, цели училища, области и дори цялата страна вероятно ще преминават периодично в обучение от разстояние. Ще има възможност част от децата – особено тези, […]

Read More

Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

За четвърта поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2020/2021 година това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха […]

Read More

Относно обученията по проект Образование за утрешния ден

До 21-ви август учителите от училища и детски градини, включени в проект Образование за утрешния ден могат да се регистрират за участие в дейност 3.2 за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения. Какво е важно да знаят за тези обучения учителите и техните директори? По-долу прилагаме отговорите на най-често […]

Read More

Родителски лектории се проведоха в община Шабла

В oбщина Шабла по проект „Заедно можем повече“  на 6.08 и на 13.08.2020г. се проведе серия от родителски лектории  по Дейност 4   „Развитие на ромската област в община Шабла и преодоляване на негативните стереотипи“ по ОП РЧР. Темите на лекториите бяха: „Толерантни ли сме?“, „Различни но заедно.“, „Моралните ценности на децата ни – как  да […]

Read More

МОН одобри 4 нови обучителни програми на Център Амалипе!

Със Заповед №РД09-1707/11.08.2020г. Министерство на образованието и науката одобри 4 нови обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: Нормативна уредба и финансиране на дейности за образователна интеграция в мултикултурна среда, УИН 87850021 Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 10 години в над […]

Read More
Page 4 of 24« First...23456...1020...Last »